แนวโน้มข้อสอบ A – NET 52 สังคมศึกษา

ลบ แก้ไข

               แนวโน้มข้อสอบ A – NET 52 วิชาสังคมศึกษา

 

           ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยนะคับว่า บล็อกนี้ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของเพื่อนๆไม่ได้ทำเพื่อ

การค้าใดๆ และต้องบอกอีกนะคับว่า ผู้เขียนมิใช่คนเก่ง มิใช่เซียนในวิชาสังคม แต่เป็นคนที่รักและ

สนใจในศาสตร์วิชาสังคม เท่านั้นคับ

 

           ผ่านพ้นไปแล้วคับ สำหรับการสอบ O – NET เรามาเริ่มการสอบ A – NET ดีกว่านะคับ

ข้อสอบ A – NET จะออกเน้นการวิเคราะห์และนำไปใช้ ข้อสอบจะออกประเด็นที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนๆเท่าไร ครับ โดยเฉพาะสาระเศรษฐศาสตร์ ที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเลย - - ย

 

                                                     สาระเศรษฐศาสตร์

 

เท่าที่ผมลองวิเคราะห์ ข้อสอบ A – NET วิชาสังคม ทั้งปี 49 – 50 – 51 มีหัวข้อที่ออกซ้ำกันหลายหัวข้อเลยล่ะคับ

1. สิทธิผู้บริโภค และหน่วยงานที่ดูแลการคุ้มครองผู้บริโภค

2. กลไกราคา ( 49 – อุปสงค์ / 50 – อุปทาน / 51 – การเปลี่ยนแปลงอุปทาน )

3. เทคโนโลยีการผลิต * มาแรง! *

4. สหกรณ์ ( 49 – หลักการ / 50 – ส.ร้านค้า / 51 – ส.ร้านค้า )

5. นโยบายการเงินและการคลัง ( 49 – การคลัง / 50 – การคลัง / 51 – การคลัง )

6. เศรษฐกิจพอเพียง ( 50 – ความหมาย / 51 – สาเหตุ )

7. เงินเฟ้อและเงินฝืด ( 49 – การแก้ไขเงินเฟ้อ / 50 – การแก้ไขเงินเฟ้อ / 51 –เงินเฟ้อ)

8. ดุลการชำระเงิน ( 49 – ดุลการชำระเงิน / 50 – บัญชีทุนสำรอง / 51 – ดุลการชำระเงิน )

9. ระบบเศรษฐกิจ ( 49 – ความหมาย / 50 – ความหมาย / 51 – แบบผสม )

10. การค้าระหว่างประเทศ ( 49 – นโยบายการค้าเสรี / 50 – นโยบายการค้าเสรี / 51 – การลงทุน)

11. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ * ไม่ออกซ้ำ *

 

ทีนี้พอเราดู วิเคราะห์ดูและนะคับ จะเห็นได้ว่า มันจะวนๆอยู่เรื่องเดิมๆแต่ เปลี่ยนโจทย์ไปเรื่อยๆนะคับ

บางหัวข้อ อาจเปลี่ยนจากถาม สาเหตุ ไปถามผลกระทบ ต่อไปลองมาดู แนวโน้มข้อสอบ ปีนี้ดีกว่าคับ

 

                                       เก็งข้อสอบสาระเศรษฐศาสตร์ 52

 

1. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

- เศรษฐศาสตร์ตามความเป็นจริง และเศรษฐศาสตร์ที่ควรจะเป็น

- ต้นทุนค่าเสียโอกาส

2. กลไกราคา * ออกทุกปีเลย - - - ย *

- กฎอุปสงค์ การเปลี่ยนอุปสงค์ อย่าลืมไปดู รูปกราฟให้ดีนะคับ

- การแทรกแซงราคาของรัฐ ( การประกันราคาขั้นต่ำ – การกำหนดราคาขั้นสูง )

3. สถาบันทางการเงิน

- สหกรณ์ออมทรัพย์/นิคม/บริการ และหลักการของสหกรณ์

- สถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร

4. การผลิต

- การผลิตระยะยาว ระยะสั้น

- ปัจจัยการผลิตคงที่ และผันแปร

- ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีการผลิต และเส้นการผลิตที่เป็นไปได้ (PPC)

5. นโยบายการเงินและการคลัง

- แบบหดตัว ใช้แก้ปัญหาอะไร

- แบบขยายตัว ใช้แก้ปัญหาอะไร

6. เงินเฟ้อและเงินฝืด

- สถานการณ์

- การแก้ไข

- สาเหตุและผลกระทบ

7. เศรษฐกิจพอเพียง * เรื่องดาวเลยนะคับ ไม่ออกไม่ได้แล้วคับ *

- ความหมาย

- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง * 3 ห่วง 2 เงื่อนไข *

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 และ 10

- ขั้นตอนของทฏษฏีใหม่

8. ดุลการชำระเงิน

- องค์ประกอบของดุลการชำระเงิน

- ดุลบัญชีเดินสะพัด

9. ระบบเศรษฐกิจ

- เปรียบเทียบระหว่างแบบผสมกับสังคมนิยม

- ความหมายของระบบเศรษฐกิจ

- ระบบเศรษฐกิจแบบผสม

10. การค้าระหว่างประเทศ

- ความหมายและสาเหตุที่ทำให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ

- นโยบายการค้าเสรี และคุ้มกัน * ข้อดี ข้อเสีย *

11. สิทธิผู้บริโภค

- หน่วยงาน เช่น อย. สมอ. กรมการค้าภายใน แต่ละอันมีหน้าที่อะไรบ้าง

12. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ * ไม่ออกซ้ำนะคับ *

- น่าจะออก AFTA (อาเซียน) APEC (เอเปค) UNCTAD (อังถัด)

เน้นพัฒนานาการของแต่อัน และประเทศสมาชิก คับ

- รูปแบบความร่วมมือ ก็จะถามประมาณว่า AFTA อยู่ในขั้นไหน คำตอบคือ เขตการค้าเสรี

13. สุดท้ายเลยนะคับ O – NET ไม่ออก แต่ A – NET ประมาทไม่ได้นะคับ คือ เรื่อง

วิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ของอเมริกา ถ้าเค้าจะถาม อาจถาม ถึงผลกระทบของมันคับ

 

ลองดูนะคับ ณ เวลานี้ จะมาเก็บเนื้อหาทั้งหมด มันไม่ทันแน่ๆคับ เพราะว่า เหลือเวลาอีกไม่เท่าไร

มันถึงเวลาที่ทุกคนต้อง เก็บในจุดที่สำคัญแล้วนะคับ ขอแนะนำหนังสือที่ น่าอ่าน คือ เศรษฐศาสตร์ ม.4 ม.5

และ ม.6 ของสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช คับหนังสือเรียนนะคับ ลองเปิดๆดู แล้วก็ น้ตไว้ในกระดาษของเรา

 

               

 

ปล. สาระอื่นของไว้ก่อนละกันนะคับ เพราะว่า การที่วิเคราะห์ข้อสอบ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย นี่ถ้า

ไม่รัก ไม่มั่นใจ จิงๆ คงไม่กล้าเขียนมาลง แต่ก็ไม่อยากให้ ยึดเนื้อหาของผมเป็นหลักนะคับ แต่ละคนย่อม

มีวิธีการอ่านที่ดีที่สุด สำหรับตัวเอง และใครที่มีแนวโน้มข้อสอบสาระอื่นเพิ่มเติม ก็เพิ่มเติมได้นะคับ

ช่วยๆกัน เพราะเราคือ เพื่อน มิใช่ คู่แข่งกัน

 

                                                               ประชาสัมพันธ์

                 เพื่อให้บล็อกนี้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ขอรับสมัครผู้ที่มีจิตอาสา ที่ต้องการถ่ายทอดความรู้วิชาการ

ในวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ในระดับชั้น ม. ปลาย ส่งเนื้อหามาได้ที่

tomnarak_jung@hotmail.com จะนำลงบล็อกทุกๆอาทิตย์คับ ไม่ต้องกลัวคับ

ผมอ้างที่มาอยู่แล้วคับ เชิญชวนนะคับ ช่วยๆกัน

                                                                       ต้อม

                                        นิสิตคณะสังคมศาสตร์ เอกสังคมศึกษา(กศ.บ 5 ปี)

                                                                                             มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

 โดย ToMNaRak ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 ก.พ. 52 10:59 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 37,377 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 37,377 ครั้ง ตอบ 12 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ning
IP : 119.31.39.***

ขอบอกว่า  A-net (1/03/09)  )ที่ผ่านมา 

ช่วยได้เยอะเรยนะคะ

ขอบคุนมากๆเรยค่ะ  ที่เเรกไม่รุ้จะอ่านตรงไหน
พอได้มาอ่านที่นี่ เเร้วก่อ รุ้สึกอุ่นจัย โฮะๆๆ

เค้าว่าเกร็งข้อสอบอันนั้นอ่ะ ค่อนข้างตรง
เเร้วก้อช่วยเค้าได้เยอะมากๆเรยจ้ะ

ขอบคุนนะคะ  

 

 

ลบ แจ้งลบ
โดย A-me
IP : 124.122.209.***

55+

เปิดมาแล้วตกใจเห็นหน้า ต้อม  เหอะๆ..><"

พุ่งนี้ก้อสอบสังคม เอ แระมาเข้าสิงทีน้า นะ นะ..

ข้อมูลดีมากๆเรยยดี ดี. .

เจ้าพ่อเก็งข้อสอบ >_____<"

ขอบคุณมากกคร่า..

 

ลบ แจ้งลบ
โดย นางสาวสลิล
IP : 118.172.117.***

ขอบคุณมากนะคะ

 

 

ลบ แจ้งลบ
โดย ต้อม
IP : 125.25.244.***

555+++

ฮาไปมั้ยพี่ คห.10

 ช่างเค้าเถอะ ยังงัย

เค้าก้อ อยากให้ความรู้กับๆ

น้องๆเหมือนกาน

แต่ เสียดาย ไม่น่าเก็บตังเลย

555 มาลงบล็อกนี่ก้อได้ ยินดีต้อนรับคับ

ลบ แจ้งลบ
โดย นิสิต กศ.บ. 5 ปี มศว
IP : 58.136.25.***

ไอ้ความเห็นที่ 1 กรุณาช่วยเลือกโปรโมทด้วย น่ารำคาญ

555+

 น้องต้อม

นิสิตวิชาเอกสังคมศึกษา(กศ.บ. 5 ปี)

คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ยอดเยี่ยม!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ส่วนเรื่องอังกฤษ ติดต่อพี่ได้นะ

นิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ(กศ.บ. 5 ปี) มศว

ลบ แจ้งลบ
โดย sarunya_3306@hotmail.com
IP : 125.24.175.***

พอเวลาเรียนก้อยังเรียนไม่รู้เรื่องเลย

ดีเหมือนกันนะที่เลือกระบบโควต้าตรง

ขนาดโอเน็ตยังทำไม่ได้เลย

จากก้อย   นิสิตคณะศึกษา มน.

ลบ แจ้งลบ
โดย ต้อม
IP : 125.25.244.***

วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ จะทำให้เศรษฐกิจไทยตกต่ำ

การส่งออกน้อยลง เพราะค่าเงินบาทแข็งขึ้น

บริษัทส่งออกต้องปิดตัวลง เกิดการว่างงาน

วิธีแก้ไข คือ ต้องผูกเศรษฐกิจไว้กับตลาดเอเชียบ้าง

อย่าผูกไว้กับ อเมริกา เพียง ประเทศเดียว

 

ลบ แจ้งลบ
โดย t
IP : 125.25.173.***

ขอบคุนมากเลย

ถ้ามีคนที่แบ่งปันคนอื่น

แบบนี้หลายๆคน

สังคมและประเทศชาติคงดีมากๆที่เดียว

ยินดีด้วยมหัศจรรย์ครูสังคมฯ

นิสิตมศว คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

ลบ แจ้งลบ
โดย ambitious
IP : 124.120.132.***

ขอบคุณมากกกกค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย faii
IP : 58.8.55.***

ขอบคุนคร้า ที่เอาแนวความรู้มาให้อะ

 แต่มานก็แอบยากอะ

55++

แต่อยากได้แนวข้อสอบ ภูมิศาสตร์อะ (อยากรู้จัง)

ลบ แจ้งลบ
โดย nuumod_mll@hotmail.com
IP : 125.27.175.***

แล้วเศรษฐศาสตร์ตามความเป็นจริง กับเศรษฐศาสตร์ตามที่ควรจะเป็น มันจะออกแนวไหนเหรอคะ

ประมาณว่าโจทย์จะเป็นรูปแบบยังไง. อ่ะค่ะ จะได้เดาถูก

 

 

ขอบคุณมากนะคะ

ลบ แจ้งลบ
โดย อันดามัน
IP : 58.10.96.***

ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูลดีๆ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์

เรื่องมาใหม่