คลินิกสุขภาพตา คณะทัศนมาจรศาสตร์ ม.ราม
ตรวจสุขภาพสายตาฟรี

     
     

  ศูนย์บริการสุขภาพสายตา สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญผู้ที่สนใจรับบริการตรวจสุขภาพสายตาฟรีจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตา การตรวจถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การตรวจสุขภาพสายตาที่ทันสมัย สามารถรับบริการได้ ณ ศูนย์บริการสุขภาพสายตา อาคารสุโขทัย ชั้น 1 
ผู้ที่ต้องการรับบริการ ต้องลงชื่อจองคิวเพื่อทำนัดล่วงหน้า ณ ศูนย์สร้างสเริมสุขภาพสายตา อาคารสุโขทัย ชั้น 1 หรือโทร. 02-3108911
โดย Kun Yu
วันที่ 14 พฤษภาคม 2556
พิมพ์หน้านี้