เกิดมั้ยหวัดระลอก 2 ตื่นตัวดีกว่าตื่นตูม

ลบ แก้ไข

 

เกิดมั้ยหวัดระลอก 2 ตื่นตัวดีกว่าตื่นตูม

แม้ว่าคุณหมอบางท่านจะออกมายืนยันว่าไข้หวัดใหญ่ 2009 ระลอก 2 จะไม่เกิดขึ้น แต่ฟากกระทรวงสาธารณสุข ยังย้ำว่า ประมาทไม่ได้

ช่วงนี้...การระบาดไข้หวัด 2009 อยู่ในช่วงขาลง แต่อีก 1-2 เดือนข้างหน้า...เข้าหน้าหนาว ไม่ยืนยันว่า ถ้ามีการระบาดระลอก 2 เชื้อจะรุนแรงเท่าเดิม หรือมากขึ้น

คำถามสำคัญ...ประเทศไทยพร้อมหรือยัง สำหรับวิกฤติไข้หวัดใหญ่

รอบสอง?

วันนี้...สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ 2009 ในประเทศไทยและหลายประเทศลดความรุนแรงลงมาก...แต่ทุกประเทศทั่วโลก องค์การอนามัยโลกรวมทั้งสหรัฐฯ... ยุโรป ต่างออกมาตรการรับมือรอบ 2 ที่อาจมีความรุนแรงกว่าเดิม ที่อาจจะเกิดในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า

"ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา มีการกล่าวถึงวัคซีนกันหนาหู คำถามมีว่า... ไทยจะผลิตวัคซีนทันหรือไม่?"

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกฯ ไวรัสสัตว์สู่คน เปิดประเด็นสงสัยแรก

จากรายงานของ ดร.พญ.จงกล เลิศเธียรดำรง สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และคุณทิพยวรรณ ธนไพศาลสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และคณะ ระหว่างการเสวนาแผน
ปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประเมินว่า...

ประชากรที่สามารถใช้วัคซีนเชื้อเป็นได้ ซึ่งประเทศไทยกำลังพยายามผลิต... อยู่ในช่วงอายุ 6 เดือน-49 ปี โดยที่ถ้ามีโรคประจำตัว จะใช้ไม่ได้...ต้องหันไปใช้ วัคซีนเชื้อตาย ซึ่งต้องสั่งซื้อ 2 ล้านโดสจากบริษัท ซาโนฟี

วัคซีนที่ว่านี้...1 คน ต้องฉีด 2 โดส

ต้องย้ำว่า...ผู้ที่ควรจะต้องได้วัคซีนจริงๆ ได้แก่ คนท้อง ผู้ดูแลเด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน...เนื่องจากอายุน้อยกว่า 6 เดือนฉีดวัคซีนไม่ได้

เด็กอายุ 6 เดือนถึง 24 ปี แม้ไม่มีโรคประจำตัวก็ตาม...เนื่องจากติดเชื้อและแพร่ให้ผู้อื่นได้สูง, อายุ 25 ถึง 64 ปี ที่มีโรคประจำตัว และไม่มีโรคประจำตัว และคนแก่

ดูจากตัวเลขกว้างๆ จะมีคนต้องการวัคซีนราว 40 ล้านคน