สกอ.ออกมาตรการสกัดบัณฑิตเตะฝุ่น

ลบ แก้ไข

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ กกอ.ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) วิเคราะห์และรวบรวมผลกระทบที่จะเกิดจากภาวะเศรษฐกิจซึ่งส่งผลให้คนว่างงานกว่า 2 ล้านคน นั้น

ขณะนี้ สกอ.ได้วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมเสนอ กกอ. โดยมาตรการที่วางไว้ 2 ระยะ คือระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้น เช่นผลที่จะกระทบกับบัณฑิตที่กำลังจะจบในช่วงเดือนมีนาคม 2552 ประมาณ 3.6 แสนคน โดยจะเป็นบัณฑิตที่จบด้านสังคม 70% วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23% และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 7%

ดังนั้น ก่อนที่นิสิตนักศึกษาเหล่านี้จะจบมหาวิทยาลัยต่างๆ จะต้องเพิ่มทักษะให้ เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทุกด้าน เช่น ภาษา คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ส่วนผลที่อาจจะกระทบกับพ่อแม่และครอบครัว เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ นั้นทาง สกอ.มอบนโยบายกับมหาวิทยาลัยทุกแห่งว่าจะต้องไม่นำเรื่องสภาวะเศรษฐกิจนี้มาทำให้นิสิตนักศึกษาต้องออกกลางคันโดยเด็ดขาด และรัฐบาลจะต้องช่วยเรื่องเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ค่าครองชีพ เงินอุดหนุนให้นิสิตนักศึกษาได้ทำงานระหว่างเรียน สำหรับบัณฑิตที่จบแล้วยังไม่มีงานทำก็อาจจะให้เรียนต่อประกาศนียบัตรบัณฑิต เรียน 1 ปี หรือปริญญาโท โดยต้องเป็นสาขาที่เพิ่มศักยภาพให้กับผู้เรียน เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน

เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการระยะยาวนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องปรับหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยให้สถานประกอบการเข้ามาร่วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดทำหลักสูตร และมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม สกอ.ต้องตั้งเป้าว่าจากสภาวะเศรษฐกิจที่จะกระทบกับบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากนั้น เรา จะต้องไม่ทำให้บัณฑิตด้านนี้หลุดจากอาชีพ เพราะเป็นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ และจะต้องพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยระหว่างนี้ต้องเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ เพื่อที่ว่าเมื่อเศรษฐกิจฟื้นฟู จะได้ทำงานได้มีประสิทธิภาพ.

** อยากรู้เรียนอะไรไม่ตกงาน หรือ เรียนอะไรรายได้ดีมีอนาคต ที่นี่มีคำตอบค่ะ www.ictutors.com   คลิก

 loading...


โดย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 พ.ย. 51 10:51 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 7,311 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 7,311 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง