ผู้เข้าชมเว็บ 8-9 หมื่นคนต่อวัน   
 
ดร.วิริยะ  ฤาชัยพาณิชย์
ผู้ก่อตั้ง www.eduzones.com
Eduzones เกิดจากความร่วมมือของคณะอาจารย์ จากโรงเรียนและ มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา เป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อ นักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นโปรแกรมและข้อมูล ให้บริการฟรีกับสมาชิกทุกคน
  การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยมีทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรธรรมชาติ และวัตถุดิบมากมาย แต่เราขาดศักยภาพ ในการแข่งขันระดับประเทศเรามีการนำเข้าเทคโนโลยีมาก แต่ใช้อย่างขาดประสิทธิภาพ eduzones.com อยากเห็นการใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมและสร้างสรรอยากเห็นเด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ อยากเห็นการ กระจายโอกาสทางการศึกษาไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ อย่างเท่าเทียมกัน เราเชื่อว่าในไม่ช้าประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นประเทศที่มี ความสามารถในการ แข่งขันระดับโลกได้
 
 
 
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005
กลับหน้าแรก Edusones.com / ติดต่อเว็บมาสเตอร์ / ติดต่อโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
Copyright © 2000 I EDUCATION ZONE CO., LTD. All right reserved Tel/Fax : 02-937-1118-9