คำราชาศัพท์

ลบ แก้ไข

คำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์

ความหมายของคำราชาศัพท์ คือ คำเฉพาะที่ไพเราะใช้สำหรับเพ็ดทูลพระเจ้าแผ่นดิน เจ้านาย พระภิกษุ และสุภาพชน

ลำดับชั้นของคำราชาศัพท์
การจำแนกคำราชาศัพท์ แบ่งออกเป็นลำดับ ดังนี้
1. พระมหากษัตริย์
2. พระบรมวงศานุวงศ์
3. พระภิกษุ สามเณร
4. ข้าราชการชั้นสูงและผู้มียศศักดิ์
5. สุภาพชนทั่วไป

ชนิดของคำราชาศัพท์
1. นามราชาศัพท์ โดยปกติจะขึ้นต้นด้วย พระบรม, พระราช, พระ, พระบรม, ใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้น เช่น พระบรมราโชวาท , พระบรมมหาราชวัง, พระราช ใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระบรมราชินีนาถ, พระยุพราช, พระบรมราชกุมารี เช่น พระราชวัง พระราชประวัติ พระราชนิพนธ์ , พระ ใช้นำหน้าเรียกอวัยวะ เครื่องใช้ เช่น พระกรรณ พระที่นั่ง พระเขนย พระสหายเป็นต้น

2. สรรพนามราชาศัพท์ คือ คำพูดที่ใช้แทน ผู้พูด ผู้ฟัง และผู้ที่ถูกกล่าวถึง

คำราชาศัพท์
คำราชาศัพท์ ที่คำขึ้นต้นและคำลงท้ายในการกล่าวบังคมทูล
คำราชาศัพท์

3. กริยาราชาศัพท์
คำกริยาที่เป็นราชาศัพท์อยู่แล้ว ให้ใช้ได้ทันที่ เช่น ตรัส เสวย ประสูติ สวรรคต ถวายบังคมลา ประชวร ประทับ
ใช้คำว่า ทรง นำหน้าคำกริยา เช่น ทรงวิ่ง ทรงยินดี ทรงสร้าง ทรงสกี
ใช้คำว่า ทรง นำหน้า คำนาม เช่น ทรงฟุตบอล ทรงรถ ทรงดนตรี
ใช้คำว่า ทรง นำหน้า คำราชาศัพท์ เช่นทรงพระอักษร ทรงพระราชนิพนธ์

คำราชาศัพท์เบื้องต้น หมวด ขัตติยตระกูล (ตระกูลของพระมหากษัตริย์)
คำราชาศัพท์
คำราชาศัพท์เบื้องต้น หมวดอวัยวะร่างกาย
คำราชาศัพท์
คำราชาศัพท์เบื้องต้น หมวดเครื่องแต่งกาย
คำราชาศัพท์
คำราชาศัพท์เบื้องต้น หมวด กริยา
คำราชาศัพท์

ที่มา trueplookpanya.com

 loading...


โดย Advisor ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 18 เม.ย. 57 17:41 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,666 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,666 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง