คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
tui sakrapee
AEC1
จำนวนผู้ติดตาม 1,602 คน

เรื่องล่าสุด

สพฐ.ขยับ ตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา 125

18 ธ.ค. 55 21:39 น.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านต่อ

แนะส่งเสริมบทบาท “พ่อ” ดูแลครอบครัวมากขึ้น

4 ธ.ค. 55 10:14 น.

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

อ่านต่อ

รวมประชาคมอาเซียนเลื่อน!

20 พ.ย. 55 21:38 น.

ประชาคมอาเซียน เลื่อนรวมกลุ่มปี 2558 จากเดือน ม.ค.เป็น

อ่านต่อ

ชี้นักกฎหมายอนาคตหรู งานรุมหลังเข้าสู่ AEC

16 พ.ย. 55 22:12 น.

บริษัทที่ปรึกษากฎหมายชื่อดัง ชี้ จีน- พม่า

อ่านต่อ

สมคิด เลิศไพฑูรย์

12 ก.ค. 55 13:22 น.

"เราต้องสอน นักศึกษาให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

อ่านต่อ

“TMB Borderless on Stage” AEC

12 ก.ค. 55 12:02 น.

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และธนาคาร TMB

อ่านต่อ

เกี่ยวกับ Blogger

tui sakrapee
AEC1