มจพ.มอบทุน เรียนคณิตศาสตร์ประยุกต์

ลบ แก้ไข

 UploadImage
 
       รศ.ดร. เสนอ คุณประเสริฐ ประธานหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)   เปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)หลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นการเรียนการสอนและการทำวิจัยโดยใช้ภาษา อังกฤษ ซึ่งเป็นการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามกระแสการเปลี่ยนแปลงเพื่อ พร้อมรับมือกับโลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในประเด็นของยุทธศาสตร์การ สร้างความเชื่อโยงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงในภูมิภาคการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากจะเป็นการเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแล้วยังช่วยทำให้เปิดโอกาสในการ เรียนรู้และความร่วมมือทางการศึกษาในระดับภูมิภาคด้วย

        หลักสูตรนี้ใช้ชื่อปริญญา     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)Doctor of Philosophy (Applied Mathematics) ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) Ph.D. (Applied Mathematics)รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 14 พฤษภาคม 2555  
 
        คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา สำเร็จ การศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นทางวิทยาศาสตร์ที่เทียบเท่า หรือได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาฯ และเป็นหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น  
 
        ลักษณะแผนการศึกษา มี 2 แบบ คือ แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต แบบ 1.2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
 
         ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี
 
         ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 22 มี.ค. 55 21:31 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,941 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,941 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement