O-NET ไทยล้าหลัง 1ศตวรรษ เมื่อเทียบกับ PISA

ลบ แก้ไข

O-NET ไทยล้าหลัง 1ศตวรรษ เมื่อเทียบกับ PISA


UploadImage

การสอบ O-NET ที่ผ่านมา ต่างมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมาก  เกี่ยวกับข้อสอบ O-NET ที่ออกมา นอกจากนี้ นักวิชาการ ยังวิเคราะห์ว่า ข้อสอบ O-NET ของไทย นั้น ล้าหลังมาก เมื่อเทียบกับข้อสอบนานาชาติ

ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ รองประธานและนักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เสนอแนะว่าการวัดการเรียนรู้ที่ดีต้องสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง เช่น ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ของ PISA (Programme for International Student Assessment) ที่สอบประเมินผลนักเรียนนานาชาติของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและ พัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) นั้น ก็จะมีหลากหลายบริบท เช่น บริบทของการแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวัน บริบทส่วนตัวของแต่ละคน บริบทด้านอาชีพ หรือบริบทด้านสังคม

 อย่างบริบทในชีวิตประจำวันโจทย์ง่ายๆ พิซซ่าขนาด 8 นิ้ว ราคา 8 ดอลลาร์ กับ 10 นิ้ว ราคา 10 ดอลลาร์ ขนาดไหนคุ้มที่สุดในรูปของตัวเงิน ซึ่งในส่วนนี้ก็จะอยู่ในชีวิตประจำวันเวลาที่เราสั่งซื้อพิซซ่า แต่ไม่ใช่คำถามว่า ถ้า X ยกกำลังสอง บวก Y เท่ากับ 8 เด็กจะได้อะไรจากตรงนี้

“ผมคิดว่าปัญหาข้อสอบของไทย คือ หลุดออกมาจากบริบทชีวิตจริงเลย ทำให้เด็กที่เรียนมาทำข้อสอบได้ แต่ทำงานไม่ได้ เพราะตัวข้อสอบที่วัดไม่เชื่อมโยงกับความเป็นจริง”


เทียบ “โอเน็ต”-“PISA” ต่างกัน 1 ศตวรรษ

ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ นักวิชาการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กล่าวว่า  สิ่งแรกเสนอว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ข้อสอบเป็นที่ยอมรับ และการสอบทุกอย่างต้องมีความหมาย เพราะสามารถวัดอะไรได้หลายอย่าง ไม่ใช่แค่เครื่องมือที่ใช้ประเมินเด็กนักเรียน แต่ที่จริงแล้ว ผลการเรียนของเด็กยังสามารถประเมินครู และโรงเรียนมากกว่า

ถ้าเทียบการ ออกข้อสอบของO-NET และการออกข้อสอบของ PISA ต่างกันมาก ซึ่ง
ข้อสอบO-NETยังเป็นข้อสอบที่อยู่ในศตวรรษที่ 20 ขณะที่การสอบประเมินผลในระดับนานาชาติเป็นข้อสอบที่ก้าวมาอยู่ในยุคศตวรรษ ที่ 21 แล้ว
 
“ในมุมมองผมชอบข้อสอบของ PISA ด้านการอ่าน และวิธีการตอบของ PISA คือ ทักษะที่ใช้จริงในชีวิตจริง คือ การอ่านจะไม่ใช่แค่เรื่องของการอ่านออกเขียนได้ แต่ต้องอ่านแล้วสามารถสรุปจับใจความสำคัญมาตอบได้ ซึ่งวิธีการสอบแบบนี้มีประโยชน์มากกว่าวิธีการจำ” ดร.ดิลกะกล่าว


แนะสทศ.บอกแนวข้อสอบโอเน็ตล่วงหน้า

ดร.สมเกียรติ กล่าวว่า ข้อดีของ PISA คือ เขาจะบอกเลยว่าจะสอบเรื่องอะไรบ้าง เช่น ในปี 2555 ที่ยังไม่ได้เปิดสอบ เขาก็จะเปิดเผยในเว็บไซต์เลยว่าข้อสอบ PISA ที่วัดเรื่องการอ่าน เรื่องคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จะสอบเรื่องอะไร วัดความสามารถด้านใด เช่น วิชาคณิตศาสตร์ จะวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพื่อให้เด็กรู้ว่าจะออกข้อสอบเรื่องอะไรบ้าง แสดงว่าคนออกข้อสอบเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญ ดังนั้น ครูก็ต้องสอนให้เด็กเข้าใจในเรื่องที่อยู่ในการสอบประเมินผล ซึ่งไม่ใช่สอนให้เด็กท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองแล้วจะไปสอบได้ ต้องสอนให้เด็กเข้าใจถึงจะทำได้

“โอเน็ตควรอธิบายให้ชัดว่าเด็กควรจะรู้ อะไร ต้องกำหนดให้ชัดเจนไปเลย จากนั้นวิธีการวัดผลก็จะต้องมีความประณีต ซึ่งต้องมาจากการค้นคว้า การทำวิจัยจากกระบวนการเรียนรู้ อย่างของ PISA ที่ออกข้อสอบคณิตศาสตร์มาแบบนี้ เพราะเขาไปศึกษาว่ากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนและโลกของความเป็นจริงมันมี สเต็ปอย่างไรที่สอดคล้องกันกับความเป็นจริง ถึงจะวัดผลได้ และการสอบแต่ละครั้งต้องทำวิจัย ไม่ใช่บอกว่ามีตำราเรียนอย่างนี้ เราก็จะออกข้อสอบอย่างนี้” ดร.สมเกียรติกล่าว


เสนอระดมวิจัยออกข้อสอบโอเน็ต

ดร.ดิลกะ กล่าวว่า ให้นำคะแนนสอบO-NETเข้าใช้ในการสอบขึ้นชั้นในโรงเรียน เพื่อให้การสอบมาตรฐานชาติมีความหมายมากขึ้น และเพื่อให้ครูมีพัฒนาการสอบมากขึ้น

ส่วนการออกข้อสอบ เขาเสนอให้มาจากครูที่มีหลากหลายสาขามากขึ้น ไม่ใช่มาจากสาขาครุศาสตร์อย่างเดียว ในต่างประเทศการออกข้อสอบจะมาจากครูที่เรียนมาทางวิชานั้นๆ โดยตรง ก็จะมีมุมมองที่หลากหลายมากกว่าการให้ครูครุศาสตร์อย่างเดียว พร้อมทำการวิจัยก่อนออกข้อสอบว่าต้องการทดสอบอะไร


ชี้จุดอ่อนไม่มีความรู้ในการเขียนข้อสอบ

รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า กรรมวิธีในการได้ข้อสอบมาไม่ค่อยถูกเพราะไปให้ครูโรงเรียนต่างๆ ให้อาจารย์มหาวิทยาลัย ช่วยออกข้อสอบ โดยที่ไม่มีข้อมูลว่าผู้ที่มาออกข้อสอบมีความรู้เรื่องการเขียนข้อสอบหรือ เปล่า นี่คือ จุดบกพร่อง ซึ่งเคยเสนอ สทศ.ให้ผู้ออกข้อสอบในสาขาวิชาต่างๆ มาอบรมการเขียนข้อสอบกับนักวัดผลด้วย เพื่อที่จะได้สอนเรื่องของการเขียนข้อสอบให้ ข้อสอบก็จะดีขึ้นจะได้ไม่เจอข้อสอบแบบวิชาสุขศึกษา ซึ่งเป็นข้อบกพร่องของคนออกข้อสอบ

สอบโอเน็ตไม่สามารถสะท้อนผลการเรียน

รศ.ดร.ชาญวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องข้อสอบO-NETทั้งตัวข้อสอบและผลการสอบที่เด็กไทยทำตกต่ำ มาก ก็ต้องเป็นการแก้ในระดับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการว่าทำอย่างไรจะให้การสอบ O-NET มีความสำคัญกับเด็ก เพราะผลที่ออกมาไม่ได้สะท้อนให้เห็นผลที่แท้จริงของเด็ก เช่น เพิ่มคะแนนO-NET ในการสอบแอดมิชชั่น เพื่อให้เด็กสนใจมากขึ้น หรือจะบอกไปเลยว่าถ้าวิชาไหนสอบได้ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำจะไม่จบ ม. 6 ซึ่งเป็นการวัดผลการสอบเลื่อนชั้น 


อย่างไรก็ตาม การออกข้อสอบ ควรจะดูว่าวัดผลการเรียน ของนักเรียน ได้มากน้อยแค่ไหน ไม่ใช่เพียงแค่วัดเพื่อการสอบหรือวัดความรู้ในตำราเท่านั้น  แต่ควรจะทำให้การวัดผลโดยการสอบ หรือข้อสอบที่ออกมานั้น สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ด้วย เพราะในโลกของความจริง อาจไม่ได้มีคำตอบเดียว เหมือนในข้อสอบขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

Uexpo 2012 -  เก็งคะแนน Admissions 55 สูงขึ้นหรือต่ำลง พบเทคนิคการเลือกคณะมหาวิทยาลัยอย่างไรให้สอบติด
Uexpo 2012- วิเคราะห์ทิศทาง สาขาแห่งอนาคต  2012 เรียนอะไร หางานง่าย รายได้สูง
Uexpo 2012- ในยุคอาเซียนเปลี่ยนไป เลือกคณะอย่างไร...ไม่ตกงานติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของ eduzones ได้ที่นี่


ร่วมพูดคุยกับพี่ชะเอมได้ที่นี่ค่ะ
 โดย Chaaim Anisada ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 1 มี.ค. 55 18:22 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 10,942 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 10,942 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์