รายชื่อนิสิต-นักศึกษาใหม่ ปี52 ค้นด้วย ชื่อสถาบัน

ลบ แก้ไข

รายชื่อนิสิต-นักศึกษาใหม่ ปี52 ค้นด้วย ชื่อสถาบัน

 
ลำดับที่สถาบัน
1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
5มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6มหาวิทยาลัยคริสเตียน
7มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
8มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9มหาวิทยาลัยทักษิณ
10มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
13มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
14มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
15มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
16มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
17มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
18มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
19มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
20มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
21มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
22มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
23มหาวิทยาลัยธนบุรี
24มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
26มหาวิทยาลัยนครพนม
27มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
28มหาวิทยาลัยนเรศวร
29มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
30มหาวิทยาลัยบูรพา
31มหาวิทยาลัยปทุมธานี
32มหาวิทยาลัยพายัพ
33มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
34มหาวิทยาลัยภาคกลาง
35มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
36มหาวิทยาลัยมหิดล
37มหาวิทยาลัยแม่โจ้
38มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
39มหาวิทยาลัยรังสิต
40มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
41มหาวิทยาลัยราชธานี
42มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
43มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
44มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
45มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
46มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
47มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
48มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
49มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
50มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
51มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
52มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
53มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
54มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
55มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
56มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
57มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
58มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
59มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
60มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
61มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
62มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63มหาวิทยาลัยศรีปทุม
64มหาวิทยาลัยศิลปากร
65มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
66มหาวิทยาลัยสยาม
67มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
68มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
69มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
70มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
71มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
72มหาวิทยาลัยเอเชียน
73มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
74วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
75วิทยาลัยเชียงราย
76วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
77วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
78วิทยาลัยดุสิตธานี
79วิทยาลัยตาปี
80วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
81วิทยาลัยนครราชสีมา
82วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
83วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
84วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
85วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
86วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
87วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
88วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
89วิทยาลัยรัชต์ภาคย์
90วิทยาลัยราชพฤกษ์
91วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
92วิทยาลัยสันตพล
93สถาบันการพลศึกษา
94สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
95สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ที่มา http://kucitypic.kasetsart.org

 โดย applevip ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 8 พ.ค. 52 14:31 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 36,586 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 36,586 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย แพรรี่
IP : 117.47.24.***

นี่ใครได้ที่ไหนบอกวันมามั้งดิ

 

ใครเรียนศิลปากร ยกมือขึ้น

 

เราจะขอเมลล์คุณ   5555

ลบ แจ้งลบ
โดย แพรรี่
IP : 117.47.24.***

เราไม่มีชื่อในนี้ อ่า

 

อ่อ  ก้อเราได้โควต้านี่หว้า  ลั่นล้า

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ

เรื่องมาใหม่