คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คะ รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โครงการวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน TEP เป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 4 ปี...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
รายละเอียดตามลิงค์ http://eadmission.chandra.ac.th/Schedule/Schedule.aspxรายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์ : รับสมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยwww.enn.co.th...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จัดโครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน (ค่ายคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์พื้นฐานสำหรับเยาวชน) Robot and Computer Youth Camp#9 สมัครด่วน! ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2558...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
ตามที่สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยกำหนดเปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
ยังมีโอกาสถึง15 มิถุนายน 2558โดยมูลนิธิเอสซีจีให้โอกาสเยาวชนที่เรียนจบอาชีวศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม ที่สามารถมีรายได้จากวิชาชีพขณะกำลังศึกษาเล่าเรียน ทั้งยังได้พัฒนาฝีมือเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นต่อช่องทางการสร้างอาชีพ...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
ทุนจากกรมเชื้อเพลงธรรมชาติ ขยายเวลาการรับสมัคร โดยเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 โครงการนี้มอบให้จำนวน 2 ทุน เฉพาะด้านธรณีวิทยาเท่านั้น โดยในปีนี้ไม่ได้ประกาศมอบให้ด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมเหมือนในปี 2556...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
วันก่อนนำข้อมูลทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเผยแพร่ ปรากฏว่านอกจากจะมีคนสนใจนับพัน ๆ คนแล้ว ยังมีคำถามตามมาอีกนับสิบราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครอง...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยประกาศการรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อสนองตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ การรับสมัครและกำหนดเวลาเสนอโครงการ...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ขยายเวลาการรับสมัครเพื่่อมอบทุนให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีผลการศึกษาที่ดีเลิศ สมัครรับทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
MBA สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดสอบชิงทุนให้เปล่าระดับปริญญาโท มากกว่า 60 ทุนพร้อมเปิดบ้านแนะนำตัวและเคลียร์ทุกคำถามกับการเป็นหลักสูตร MBA น้องใหม่มาแรง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
เปิดกำหนดการออกมาแล้วครับ สำหรับทุนใหญ่ประจำปี 2558 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดย ทุนที่จะมอบให้ในปีนี้ก็ยังมีให้ครบทุกประเภทเหมือนปีที่ผ่าน ๆ มา อาทิ ทุนเรียนดี ทุนเสริมโอกาสนักศึกษาใหม่ ทุนความสามารถพิเศษ...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ประกาศมอบทุนการศึกษาประจำปี 2015 ให้แก่นักเรียนที่จบม.6 เพื่อเป็นนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ตลอดหลักสูตร 4 ปี โครงการนี้จัดเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและช่วยเหลือให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2558 ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันนี้ 4 มีนาคม 2558...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา แก...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
โครงการทุนปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2558 ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย เปิดโอกาสให้ชิงทุนไปศึกษาต่อยังประเทศชั้นนำทั้งยุโรปและอเมริกา นอกจากนี้ยังรวมถึง สาธารณรัฐประชาชนจีน และญี่ปุ่นอีกด้วย เปิดรับใบสมัครถึง 20 มีนาคม 2558...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
ทุนของ รัฐบาลไทยส่งท้ายปี 2557 ประกาศออกมาล่าสุด เป็นทุนเพื่อการฝึกอบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถือเป็นโอกาสดีของท่านที่รับราชการพลเรือนสามัญ ติดตามกันเลยครับว่าเปิดโอกาสให้กับใครบ้าง... ทุนสําหรับผู้บริหารระดับสูง...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
ต้องทำอย่างไรเมื่อต้องเปิดบัญชีธนาคารในต่างประเทศ สำหรับการเรียนต่อที่ต่างประเทศนั้น อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ในต่างประเทศนั้นคงหนีไม่พ้นเรื่อง เงิน...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
ปฎิรูปการศึกษาต้องหนุนเด็กอาชีวะ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ศธ. กล่าวว่า วันนี้ค่านิยมและความคิดของคนในสังคมไทยที่ว่า...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ (TAIST-Tokyo Tech) ประจำปีการศึกษา 2015 ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ (TAIST-Tokyo Tech) ประจำปีการศึกษา 2015 เป็นการร่วมมือกัน ของ สวทช....
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
ทุนป.ตรีสูงสุด 24,000 ปอนด์ที่LSE,UK เชิญผู้สนใจสมัครชิงทุนLSE Undergraduate Support Scheme ระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยในลอนดอน สหราชอาณาจักร เปิดรับทั้งนักศึกษาต่างชาติและท้องถิ่น ทุนมูลค่าระหว่าง 3000 - 24,000...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
เตรียม 8 มหาวิทยาลัยดังเปิดรับตรงภาษาเกาหลี "กมล" ดัน 8 มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนวิชาเกาหลี รับตรงเด็กนักเรียนสายศิลป์ภาษาเกาหลีให้เรียนต่อ ชี้มีโรงเรียนมัธยมเปิดสอนภาษากิมจิแล้ว 70 แห่ง มีผู้เรียนกว่า 1.8 หมื่นคน...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
รับตรง หลักสูตรพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2558 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 โดยแบ่งเป็นประเภท 1.บุคคลทั่วไป...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
ทุน United World Colleges (UWC) ประจำปีการศึกษา 2558 ประกาศคณะกรรมการระดับชาติขององค์การสหสากลวิทยาลัยประจำประเทศไทย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรับทุนเข้าศึกษา ณ วิทยาลัยในเครือ United...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
ผลวิจัยเผย ครูไทยใช้เวลากับกิจกรรมภายนอกชั้นเรียนถึง 42% สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตเยาวชน (สสค.) ได้มีการแถลงข่าวคลี่ตารางชีวิตครูไทยใน 1 ปี เสียงสะท้อนจากครูที่นักปฏิรูปต้องฟัง โดย ดร.ไกรยศ...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
สสวท. รับสมัครผู้เข้ารับทุน สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา สำหรับบุคคลทั่วไป355ทุน ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
ยอดคนกู้ กยศ.เพิ่มขึ้นกว่าสองหมื่นราย ดร.สุทธศรี วงศ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เผยว่า ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ได้เห็นชอบจำนวนผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2557 จำนวน 204,000 ราย ใช้งบประมาณทั้งหมด...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
ผู้บริหารโรงเรียนต้องไม่มีทุจริต ดร.กมล รอดคล้ายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ได้มอบนโยบายและแนวปฎิบัติเรื่องการรับนักเรียนปีการศึกษา 2558 ให้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
จบ MBA ทำงานอะไรดี? จบ MBA ทำงานอะไรดี? หลายคนตั้งคำถามว่าเมื่อจบMBAแล้วจะทำงานสายไหนดี ทำงานอะไรได้บ้าง ตำแหน่งอะไร เงินเดือนดีไหม ซึ่งที่จริงแล้วงานสำหรับผู้จบMBAมีหลากหลายสาขา...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
สมศ.เดินหน้าประเมินโรงเรียนทุกสังกัด ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า สมศ. ยังคงเดินหน้าจัดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (ปีงบประมาณ 2559-2563)...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
บิ๊กตู่ จี้ศธ.ทำให้เด็กเรียนอย่างมีความสุข ที่อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดงาน "งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย" โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
Page 1 of 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last