ประชาคมอาเซียน
อาเซียน aec ความเป็นมา อาเซียน aec ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) เกิดขึ้นมาจากการพัฒนาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เนื่องจากสมาชิกอาเซียนเห็นว่า ปัจจุบันอาเซียนมีจำนวนประเทศ 10 ประเทศ...
by mooBo
กระทรวงศึกษาธิการ และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จับมือจัดโครงการเสริมสร้างความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ภายใต้หัวข้อ...
by tui sakrapee
ว.นวัตกรรมสังคม จัดการประชุมวิชาการ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน (ครั้งที่ 1) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง เครือข่ายมหาวิทยาลัยเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1...
by mooBo
มกท ชวนแลกเปลี่ยนความรู้ศิลปะเพื่อนบ้านอาเซียน ทุกวงการต่างเตรียมพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนไม่เว้นแต่แวดวงของคนออกแบบที่สืบเนื่องมากจาก ความเป็นAsean Economy Community ที่กำลังจะเริ่มขึ้น...
by mooBo
ม.มหิดล รุกเต็มที่ อธิการบดีเผยเตรียมคนรุ่นใหม่ให้มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้กับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมอบทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาเซียนถึง 250 ทุน...
by tui sakrapee
ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ ครั้งที่ 1 วิทยาการและเทคโนโลยีกับการพัฒนาประชาคมอาเซียน วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องเชียงใหม่ โรงแรมดิเอ็มเพรส...
by mooBo
ศึกษาศาสตร์ ม.รังสิต จัดสัมมนาวิชาการ " ความท้าทายของการศึกษาภาษา ในการสร้างทุนมนุษย์เพื่อประชาคมอาเซียน " คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง...
by Eduzones Pr News
มาเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน กับภาษาอังกฤษแบบขำๆจ้า อ้างอิง mthai.com...
by mooBo
ชวนเยาวชนประกวดหนังโฆษณา..ปลุกพลังคนรุ่นใหญ่ สู่ประชาคมอาเซียน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมประกวดภาพยนตร์โฆษณา หัวข้อ...
by tui sakrapee
7 หน่วยงานหลักกระทรวงศึกษาธิการ เปิดแผนเร่งด่วนขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเตรียมจัด Go to ASEANช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ ที่เมืองทองธานี พร้อมเปิดแคมเปญ Speak English Now! และรถยนต์อาเซียน (ASEAN Bus)...
by tui sakrapee
ผลกระทบจากอาเซียน.. มีอะไรบ้าง ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากอาเซียนอย่างไร จะเสียเปรียบเขาหรือเปล่า เราจะเป็นผู้นำเขาได้ไหม อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ บรรยายเรื่อง แนวทางการเรียนการสอนเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...
by Eduzones TV