ยกร’ร�ร�ร�ยนรกยบยบร�ร�รฉร’ยงร�ร�ร�ยครฌร ยปรงยนยฐร’ยน