ยบร�ร”ร�ร‘ยท ร�ร‘ร�ร�ร’ยกร� ยจร“ยกร‘ยด(ร�ร�ร’ยชยน)