ร ยทยคยนร”ยคยกร’ร�ยทร“ยขรฉร�ร�ร�ยบร€ร’ร�ร’ร�ร‘ยงยกร�ร�