ร�ยถร’ยบร‘ยนยทยดร�ร�ยบยทร’ยงยกร’ร�ร�ร–ยกร�ร’รกร�รจยงยชร’ยตร”