ร�ยถร’ยบร‘ยนยบร‘ยณยฑร”ยตยพร‘ยฒยนยบร�ร”ร�ร’ร�ร�ร’ร�ยตร�รฌ