เธขเธ�เธฃโ€�เธขเธ�เธฃ๏ฟฝเธฃโ€�เธขเธ�เธฃ๏ฟฝเธฃโ€�เธฃโ€ฆ