เธฃ๏ฟฝ.เธฃ๏ฟฝเธฃ๏ฟฝเธขเธ�เธฃโ€�เธฃ๏ฟฝเธขเธ�เธฃเธ�เธฃโ€�