เธชเธดเน�เธ�เธชเธณเธ�เธฑเธ�เธ—เธตเน�เธ�เธฃเธนเธ�เธนเน�เธชเธญเธ�เธ�เธงเธฃเธ�เธณเธ�เธถเธ�