เธฐเธ“เธฑ๏ฟฝเธฑโ€ฆเธฐเธ“เน�โ€ขโ€�เธฑ๏ฟฝเธฑ๏ฟฝเธฐเธ�เธฑโ€ฆเธฑโ�ฌเธฐเธ�เน�โ€ขเธ�เธฑ๏ฟฝเธฐ๏ฟฝ