เธฐเธ�เธฑ๏ฟฝเธฑ๏ฟฝเธฐเธ‘เน�โ€ขเธ�เน�โ€ขเธ�เธฐเธ…เธฑโ�ฌเน�โ€ขโ€“เน�โ€ขเธ�เธฑ๏ฟฝเธฐเธ�เธฐเธ�เน�โ€ขเธ…เธฑโ€ฆ