เธฐโ€�เน�โ€ขโ€�เธฐเธ“เน�โ€ขเธ�เธฑโ�ฌเธฑ๏ฟฝเธฑโ�ฌเน�โ€ขโ€�เธฐเธ�เธฐเธ�เน�โ€ขเธ�เธฐเธ’เธฐเธ�