เธ�เธฃเธฐเน€เธ�เน�เธฒเธชเธ•เธฒเธ�เธ�เน�เธ�เธนเน�เธ�เธฒเธขเธฃเธฒเธ�เธฒเธ–เธนเธ�