เน€เธ”เน�เธ�เน�เธ—เธขเธฃเธฑเธ�เธ�เธฒเธฃเธญเน�เธฒเธ�