เน€เธ�เธ�เน�โ�ฌ๏ฟฝเน€เธ�๏ฟฝเน�โ�ฌเธ�เน�โ�ฌ๏ฟฝเน€เธ�เธ�เน€เธ�โ€�เน€เธ�๏ฟฝเน�โ�ฌเธ�เน€เธ�๏ฟฝเน€เธ�เธ‘เน�๏ฟฝเธ�เน€เธ�เธ‘เน�เธ�เธ�เน€เธ�เธ‘เน�๏ฟฝเธ�เน€เธ�๏ฟฝเน�โ�ฌเธ�เน�โ�ฌ๏ฟฝเน€เธ�เธ�เน€เธ�๏ฟฝเน€เธ�เธ�เน€เธ�๏ฟฝเน€เธ�๏ฟฝเน�โ�ฌเธ�เน€เธ�๏ฟฝเน€เธ�เธ�เน€เธ�โ€�เน€เธ�เธ�เน€เธ�๏ฟฝ