เน�เธ�เธงเธ—เธฒเธ�เธ�เธฃเธฐเธ�เธญเธ�เธญเธฒเธ�เธตเธ�