เน�โ€ขเธ…เธฑ๏ฟฝเน�โ€ขเธ�เธฐเธ�เธฐเธ�เธฑโ�ฌเธฐเธ“เธฑ๏ฟฝเน�โ€ขเธ…เธฐเธ‘เธฑโ�ฌเธฐเธ•เธฑ๏ฟฝเธฐเธ‘เธฐเธ�เน�โ€ข๏ฟฝเธฑ๏ฟฝเธฐเธ‘เน�โ€ขโ€“เธฐเธ�เธฐเธ�เธฐเธ�เธฐเธ…