เน�โ€ขโ€�เธฐเธ…เธฑโ�ฌเธฐเธ‘เน�โ€ขเธ�เธฐเธ�เน�โ€ขโ€�เธฐ๏ฟฝเน�โ€ขโ€�เธฐ๏ฟฝเธฐเธ“เธฑ๏ฟฝเธฑโ�ฌเธฐเธ�เธฑโ�ฌ