เน�โ€ขโ€�เธฑ๏ฟฝเธฐเธ�เน�โ€ขเธ…เธฑ๏ฟฝเธฐเธ“เน�โ€ขโ€“เธฑโ€ฆเธฐเธ–เน�โ€ขโ€�เธฐเธ�เธฑโ�ฌเน�โ€ขเธ�เธฑ๏ฟฝเน�โ€ขโ€�เธฑโ�ฌเธฑ๏ฟฝ