2557
งานประชุมวิชาการ ปอมท. 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ภายใต้แนวคิด เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง และกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยความรัก ความอบอุ่น โดยได้รับเกียรติจากดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน...
by SripatumPR
รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรฯ ศรีราชา ภาคพิเศษ 57 รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรฯ ศรีราชา ภาคพิเศษ 57 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับตรงอีกครั้ง...
by chulatutordelivery
รับตรง ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 57 รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 4)กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม...
by chulatutordelivery
ค่าย วัยรุ่น ชีวิตไม่ว้าวุ่น ความสุขเต็ม MAX คณะแพทย์ รามาฯ ค่าย วัยรุ่น ชีวิตไม่ว้าวุ่น ความสุขเต็ม MAX คณะแพทย์ รามาฯ ค่าย Workshop ฝึกทักษะชีวิตและ Self esteem ของนักศึกษาปริญญาโทสาขาจิตวิทยาเด็ก...
by chulatutordelivery
ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราชครั้งที่16 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 1.กำหนดการเข้าค่าย 2 วัน ไป-กลับ (ไม่มีการค้างคืน) รอบที่1: วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 และ วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 รอบที่2: วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม...
by chulatutordelivery
รับตรง สาขาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรฯ 2557 โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 รับจำนวน 100 คน สำรอง 50 คน คุณสมบัติ -...
by chulatutordelivery
รับตรง หลัง Admissions สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.หัวเฉียว 57 รับตรง หลัง Admissions สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.หัวเฉียว 57 รอบหลัง Admission 2557เปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤษภาคม - 8 สิงหาคม 2557เฉพาะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ...
by chulatutordelivery
รับตรง มศว โดยวิธียื่นคะแนน ประจำปี 2557 รับตรง มศว โดยวิธียื่นคะแนน ประจำปี 2557 มศว จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม โดยวิธียื่นคะแนนสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 -...
by chulatutordelivery
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ณ อาคาร ดร.สุข...
by SripatumPR
SPU เปิดบ้านตอนรับนักศึกษาใหม่ 2557 ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
รับตรง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง ม.อุบลราชธานี 57 รับตรง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง ม.อุบลราชธานี 57 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครนักศึกษาระดับป.ตรี...
by chulatutordelivery
ค่าย โดมกาวน์ คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนน้องๆมัธยมศึกษาตอนปลายทุกระดับชั้น มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ายแรกของพวกเรา มาทำความรู้จัก "คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ให้มากยิ่งขึ้น กำหนดการรับสมัคร 1...
by chulatutordelivery
โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม ครั้งที่2 มข. 2557 โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม ครั้งที่2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนรับเข้าศึกษา 4 คน คุณสมบัติ - กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)...
by chulatutordelivery
งานเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ทหารปี 2557 เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ทหารปี 2557และการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยาชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
รับตรง แพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2557 รับจำนวน 16 คน คุณสมบัติ - สำเร้จการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า กำหนดการ ที่มา : http://www.chandra.ac.th/th/news.php?news_ID=4008 สามารถ Download...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 รับจำนวน 70 คน คุณสมบัติ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า - GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.80 - ใช้คะเเนน O-NET,GAT,PAT กำหนดการ...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
โควตาพิเศษ สำหรับบุตรเกษตรกร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 รับจำนวน 5 คน คุณสมบัติ - เป็นผู้สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ หรือเทียบเท่า - GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.75...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
เริ่มปีนี้ ! สทศ.จัดสอบ U-NET วัดความรู้เด็กป.ตรี ก่อนเรียนจบ วันนี้(24 เม.ย.) มีรายงานข่าวว่าที่การประชุมบอร์ด สทศ. มีมติให้มีการจัดสอบ U-NETหรือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษาโดยให้เริ่มในปีการศึกษา 2557...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
รับตรง (ครั้งที่ 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ปีการศึกษา 2557 คณะที่เปิดรับ - คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ รับ 330 คน - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 160 คน - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
รับตรง เรียนดี และทุน อบต. โดยวิธีพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2557 รับจำนวน 30 คน สาขาที่เปิดรับ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
รับตรง สาขาวิชาการสอนภาษาไทย โครงการรักษ์ครูภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ปีการศึกษา 2557 รับจำนวน 10 คน คุณสมบัติ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า - GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 - เป็นผู้มีความประพฤติดี...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
รับตรง สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ นานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ปีการศึกษา 2557 รับจำนวน 30 คน คุณสมบัติ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า - GPAX...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
รับตรง สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ปีการศึกษา 2557 รับจำนวน 50 คน คุณสมบัติ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า - ใช้คะแนน O-NET,GAT,PAT5 กำหนดการ...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
รับตรง สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร (รอบที่ 2 ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 รับจำนวน 30 คน คุณสมบัติ - กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ในพื้นที่ 7 จังหวัด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ) - GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 -...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
รับตรง SIIT มธ. 57 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เม.ย. 57 รับตรง,ยื่นคะแนนมาตรฐานสากล, GAT-PAT, วิชาสามัญ 7 วิชา โดย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
รับตรง โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 คุณสมบัติ - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า - GPAX 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 กำหนดการ รับสมัคร 17 เมษายน 25 เมษายน 57...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
รับตรง หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา2557 รับจำนวน 10 คน คุณสมบัติ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต - GPAX 2.75 ขึ้นไป กำหนดการ รับสมัคร ถึง 6 พ.ค. 2557...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2557 รับจำนวน สาขาวิชานิเทศศิลป์ 1. วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก 30 คน 2. วิชาเอกออกแบบกราฟิกและโฆษณา 30 คน 3. วิชาเอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557 โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม กลุ่มที่ 1 รับจำนวน 140 คน กลุ่มที่ 2 รับจำนวน 60 คน คุณสมบัติของผู้สมัคร -...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
Page 1 of 6 1 2 3 4 5 6 Next Last