Asean
แข่งตอบปัญหา "asean" ในมิติวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ชวนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา "asean" ในมิติวัฒนธรรม (ระดับมัธยมศึกษา) ในวันที่ 22 (รอบคัดเลือก) และ 24 (รอบชิงชนะเลิศ) ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ...
by tui sakrapee
งานสัมมนาTU-ASEAN Week 2014 เชิญร่วมงานสัมมนาTU-ASEAN Week 2014 จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตโดยมีหัวข้อน่าสนใจ คือ ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน:ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนงานมีขึ้นวันที่ 8...
by mr.sk@inter
เมื่อวันที่๒๙เมษายน๒๕๕๗เวลา๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น.สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียจัดประชุมเสวนาและเผยแพร่จับกระแสดนตรีอาเซียนครั้งที่๑ในหัวข้อJavaneseGamelanin The Crash of Culture Between Islam andKejawen(Javanese...
by Rilca_MU
อาเซียนร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมAEC เทศกาลสงกรานต์ของเมืองไทย ได้รับการกล่าวถึงและตีพิมพ์ในสื่อต่าง ๆ ของประเทศอาเซียน ที่ร่วมนับถอยหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ซึ่งสาระสำคัญนอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้ว...
by mr.sk@inter
โครงการ STUDENTS FOR ASEAN คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2557 รับจำนวน 40 คน คุณสมบัติ - กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
มาเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน กับภาษาอังกฤษแบบขำๆจ้า อ้างอิง mthai.com...
by mooBo
เรื่องน่ารู้เมื่อไป 10 ประเทศอาเซียน ขอบคุณ : uAsean.com...
by Eduzones Pr News
เที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ขอบคุณ info : www.uAsean.com...
by Eduzones Pr News