Classroom
ครูพาลูกศิษย์ พิชิตดวงดาว... ผมได้รับคำบอกเล่ามาว่า... สิ่งที่เกิดกับตัวเองตอนนี้ คือ นักเรียน ม.1,3 และ 4 ที่ไม่สนใจส่งงาน ไม่แก้ไข ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองซะใหม่ โรงเรียนเราครูทุกคนต้องส่งเกรดให้แล้วเสร็จในวันที่...
by Educational Leader