PIM
โครงการPIM Train the Trainerครั้งที่25 โครงการPIM Train the Trainerครั้งที่25 (สำหรับคณาจารย์ในภาคใต้) ตอนภาษาต่างประเทศ:เปิดประตูแห่งโอกาสสู่การทำงานในอาเซียนสัญจร จ.ตรัง ในวันศุกร์ที่23 มกราคม2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์...
by Eduzones Pr News
PIMจัดให้ทันใจสมัครวันเดียวรู้ผลสอบเรียนต่อ ผลทุนการศึกษา PIM หรือสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดหนักบริการน้อง ๆ นักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีอย่างเต็มที่ ด้วยการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา...
by tui sakrapee
PIMเปิดบ้านแนะนำหลักสูตร MBA หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กำหนดจัดกิจกรรม PIM Open House for 2015 MBA Candidates #1 เพื่อเปิดบ้านแนะนำหลักสูตรThai MBA ทั้ง 3...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
กิจกรรม Young Creative Program by PIM ครั้งที่ 34 ตอน ติดอาวุธ... จุดประกายสร้างความมั่นใจในการนำเสนอ น้องๆม.ปลายภาคเหนือ เตรียมพบกับกิจกรรมสนุกๆได้สาระจาก PIM...
by pr_pim
เฟรชชี่ PIM ก้าวสำคัญในความต่างที่ไม่เหมือนใคร ก้าวไปอีกขั้นสำหรับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ พี ไอ เอ็ม สถานศึกษาที่มีการเรียนการสอน ที่เป็นเอกลักษณ์ในระะบบการเรียนการสอนแบบ work- besed learning...
by Eduzones Pr News
เชิญร่วม! "Digital PR : พลิกโฉมการประชาสัมพันธ์ด้วย Social Media" โดยคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา : 09.00 12.00 น. สถานที่ : ห้อง 202 ชั้น 2...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
มหัศจรรย์วันแห่งความสุขกับสิ่งมหัศจรรย์ทั้ง 7 ที่ PIM ตะลึง ตึงตึง กันไปแล้ว กับการเปิดบ้านครั้งแรกของ PIM งานเปิดบ้านปริญญาตรี PIM กับ 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของสถาบันการศึกษาในกลุ่ม บริษัท ซีพี ออลล์ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23...
by Eduzones Pr News
เปิดบ้าน PIM กับ 7 สิ่งมหัศจรรย์สถาบันในกลุ่มซีพี ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมงานเปิดบ้านปริญญาตรี PIM กับ 7 สิ่งมหัศจรรย์ของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มซีพี ออลล์(7 Wonders : Colors of life, road to success)ในวันอาทิตย์ที่23...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
เปิดบ้านปริญญาตรี PIM กับ 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มซีพี ออลล์ ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมงานเปิดบ้านปริญญาตรี PIM กับ 7 สิ่งมหัศจรรย์ของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มซีพี ออลล์ (7 Wonders : Colors of life, road to...
by Eduzones Pr News
PIM ตระหนักความสำคัญวิชาชีพครู เปิดสร้างเด็กรุ่นใหม่เป็นครูที่มีจิตวิญญาณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) พี ไอ เอ็ม สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)...
by Eduzones Pr News
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อรับทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ในหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก...
by tui sakrapee
โครงการ PIM Young Creative Program ครั้งที่ 20 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ขออนุญาตส่งรายละเอียด โครงการ PIM Young Creative Program ครั้งที่ 20 เพื่อการสอนวิชาการผ่านกิจกรรมและบริการความรู้ให้กับนักเรียน...
by Eduzones Pr News
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เปิดโลกใบใหม่เพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้กับน้องๆในสถาบันกับโครงการโตไปไม่โกง เริ่มการเปิดงานด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง โดยมีการกล่าวเปิดงาน โดยคุณจันทิมา สุรรัตน์...
by Panyapiwat Institute of Management
PIM Open House เจาะลึกแนวทางการศึกษาใหม่ ขอเชิญร่วมงาน PIM Open House เจาะลึกแนวทางการศึกษาใหม่ Corporate University ตอน นวัตกรรมการจัดการเกษตรแนวใหม่..นำพาอนาคตก้าวไกล ศึกษารูปแบบการเรียนการสอน Work-based Learning...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM ขอเชิญชวนน้องๆ ที่มีพื้นฐานภาษาจีน มีทัศนคติสร้างสรรค์และมีความฝันว่าสักวันจะพูดอ่าน เขียน จีนได้เหมือนเจ้าของภาษา เข้ามาค้นหาตัวตน ค้นพบอุดมการณ์ เรียนภาษาจีนให้อะไรมากกว่าที่คิด...
by Panyapiwat Institute of Management