SPU
SPU ติวครบเซ็ต Get Brighter Future ม.ศรีปทุม จัดโครงการ "SPU ติวครบเซ็ต Get Brighter Future : ติวสู่อนาคตที่สดใส" ให้กับน้องๆ ม.6 ระหว่างวันที่ 2-3-4 กุมภาพันธ์ 58 โดยติวเตอร์ชื่อดังทุกวิชา ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน...
by Eduzones Pr News
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานเฉลิมฉลองโอกาส ครบรอบ 25 ปี วันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน 25 ปี วันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ และ...
by SripatumPR
SPU ม.ศรีปทุม ร่วมยินดีครบรอบ 49 ปี สภท. นายอนันต์ เมืองทอง เจ้าหน้าที่อาวุโส สำนักงานประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ามอบของที่ระลึกให้กับ นายอนันต์ นิลมานนท์...
by Eduzones Pr News
SPU : บริการวิชาการสู่สังคม อาจารย์ อุทัยรัตน์ เมืองแสน อาจารย์ประจำสาขาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (คนที่ 4 จากซ้าย) ในฐานะที่ปรึกษาของประธานบริหาร คุณกนกพร หรรษคุณาฒัย บริษัท...
by Eduzones Pr News
SPU : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม ร่วมช่วยเหลือสังคม ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ ท่านพระใบฎีกาอุเทน สุทฺธิสฺทโท...
by mooBo
มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค 2 /2557และรอบโควตาพิเศษ 2558 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 26 ธันวาคม 2557 นักศึกษาใหม่ที่สมัครเรียน รอบโควตาพิเศษ 2558 รับทุนสนับสนุนการศึกษา สูงสุด 20,000...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค 2 /2557และรอบโควตาพิเศษ 2558 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 26 ธันวาคม 2557 นักศึกษาใหม่ที่สมัครเรียน รอบโควตาพิเศษ 2558 รับทุนสนับสนุนการศึกษา สูงสุด 20,000...
by SripatumPR
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (สพม.2) ขอเชิญร่วมกับชมการถ่ายทอดสด การประชุมเสวนากลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา วันที่ 3 กันยนยน 2557 เวลา 8.30 12.00 น. ณ...
by SripatumPR
นายอารมณ์ บ้านใหม่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม...
by SripatumPR
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดศาลรับคำท้า พร้อมส่งต่อบุญครั้งใหญ่...
by SripatumPR
นายณัฐวัชร์ ปกสุขนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้สร้างผลงานแอนิเมชั่น เรื่อง SAVE Me (เซฟหมี)คว้ารางวัล Top 10 Animation Award 2014 Animator Festival # 3 โดยผลงานได้รับเกียรติให้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์สกาล่า...
by SripatumPR
ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเสวนาหัวข้อ "นักท่องเที่ยว..Can I help you?" หนึ่งในกิจกรรมสร้างเครือข่าย "ล่ามอาสา" เพื่อบริการนักท่องเที่ยวนานาชาติ วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ...
by SripatumPR
SPUขอแนะนำ..แหล่งเรียนรู้เรื่องการออมและการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ พบกับชุดหนังสือและตำราด้านการตลาดทุนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ครอบคลุมไปด้วยเนื้อด้านการเงินและการลงทุน สามารถใช้บริการได้ที่ สำนักหอสมุด ชั้น 6 อาคาร...
by SripatumPR
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดีกับ นศ.ปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ม.ศรีปทุม ที่คว้าทุนการทำวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)...
by SripatumPR
เผยเคล็ดลับโดย ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมตรีว่าการกระทรวงคมนาคม(ที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี) เผยเคล็ดลับ หลักการทำงานให้ประสบความสำเร็จ บนความสุขของชีวิตในหลักสูตรสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์...
by SripatumPR
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำต้นแบบของไทย ปั้นหลักสูตร ABC REAL: REAL ESTATE REAL DEAL ถ่ายทอดกลยุทธ์เด็ดให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ หวังยกระดับวงการอสังหาริมทรัพย์ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์...
by SripatumPR
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ภายใต้แนวคิด เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง และพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน โดยได้รับเกียรติจากดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์...
by SripatumPR
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ภายใต้แนวคิด เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง และกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยความรัก ความอบอุ่น โดยได้รับเกียรติจากดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน...
by SripatumPR
ดร.ธนา สุขวารี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ " ภายใต้แนวคิด เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ให้กับนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ...
by SripatumPR
แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มอบโล่ห์เกียรติคุณให้กับ สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม...
by SripatumPR
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 ความว่า...รักเรียน รู้งาน ถนอมบ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม่ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน...
by SripatumPR
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว้นท์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือสสปน. ด้านการส่งเสริมการศึกษาในด้านอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิต นักศึกษา...
by SripatumPR
ถ้าพูดถึงสาวๆมุสลิมก็คงนึกถึง การแต่งกายแบบมิดชิด และหลายๆคนคงนึกจินตนาการไม่ออก หากว่า สาวๆมุสลิมจะแต่งตัวตามรูปแบบสมัยใหม่ เพราะโดยกฏแล้ว จะต้องแต่งกายแบบมิดชิด...
by SripatumPR
อาจารย์พีรพัฒน์ พรหมมาศ ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุมนำตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา สักการะหน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เนื่องในวันรพีณ...
by SripatumPR
ม.ศรีปทุมดึงอดีตนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ผู้เชี่ยวชาญการบริหารงานก่อสร้าง เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรสายงานก่อสร้าง...
by SripatumPR
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในวันศุกร์ที่ ๘สิงหาคม ๒๕๕๗เวลา ๐๙.๐๐...
by SripatumPR
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ในภาคปกติ และภาคเสาร์-อาทิตย์ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบ 2) ในวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557ระหว่างเวลา 08.30 - 15.00 น. ณ...
by SripatumPR
มหาวิทยาลัยศรีปทุม แสดงศักยภาพศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) พร้อมสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์(OOE) เนื่องในโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยมี อ.จิณดา เตชะวณิช...
by SripatumPR
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) เปิดสนามประลองความรู้ ในโครงการแข่งขันลู่ทางการค้าของไทยในตลาดอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล...
by SripatumPR
Page 1 of 2 1 2 Next