TOP OF THE WEEK
การผสมสีและแม่สี แม่สี ซึ่งเป็นสีหลัก (สีที่ไม่มีสีอื่นมาผสมเป็นแม่สีได้) แม่สี คือสีที่นำมาผสมกันแล้วทำให้เกิดสีใหม่ ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากสีเดิม แม่สี มือยู่ 2 ชนิด คือ 1. แม่สีของแสง...
by mooBo
เทคนิคการสอนแบบต่างๆ สำหรับครูมืออาชีพ 1. การจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย (Lecture Method) คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการพูดบอกเล่า...
by mooBo
เรื่องทั่วๆไปในทางไม่ดี ลางบอกเหตุตามความเชื่อโบราณ เรื่องทั่วๆไปในทางไม่ดี ห้ามใส่ชุดดำเยี่ยมคนป่วย ชุดสีดำเป็นสีที่คนโบราณถือนักถือหนาว่า เป็นสีแห่งความทุกข์โศก ใช้ใส่เฉพาะงานศพเท่านั้น หรือหากจะใช้แต่งกายสีดำ...
by P'Hand Eduzones
วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๑ ชั้น ปวช.๑ หน่วยที่ ๑ ธรรมชาติ พลังของภาษา และภูมิปัญญาทางภาษาไทย ธรรมชาติของภาษา ในสมัยก่อน มนุษย์ยังไม่รู้จักใช้ภาษาเหมือนในปัจจุบัน นักปราชญ์ทางภาษาสันนิษฐานว่า ภาษาเริ่มแรกของมนุษย์...
by priewly
5 ข้อปัญหาของการจัดการศึกษาในระบบไทย อย่างที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบัน การศึกษาไทยนั้นตกต่ำลงอย่างมาก และยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในเร็ววันนี้ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นแทบจะกลายเป็นปัญหาคาราคาซัง...
by Emmy Nichanan ห้องเรียนแห่งอนาคต
ภาษาจีน (เม่ยเกอะเริ่น โย่วจื้อจี๋เตอะลู้เย้าโจ่ว) ความหมาย ทุกคนมีทางเดินเป็นของตัวเอง ทุกๆ คนมีสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ฝัน และทางเลือกเป็นของตัวเอง สิ่งหนึ่งที่เราชอบ อาจเป็นสิ่งที่อีกคนเกลียด หรือสิ่งหนึ่งที่เราฝัน...
by P'Hand Eduzones
ตัวอย่างหน้าปกรายงาน มีรูปแบบดังนี้ วิธีทำตัวอย่างหน้าปกรายงาน วิธีการทำนั้นไม่ยากเลยครับ เพี้ยงเราแก้ตรง ข้อมูลส่วนตัวของเราไปแทนที่ได้เลย แต่บางครั้งรูปแบบของแต่ละโรงเรียนอาจไม่เหมือนกันนะครับ...
by พี่ต้นรัก Eduzones
ในชีวิตของคนเรา แม้จะต้องประสบพบเจอกับเหตุการณ์ดีร้ายแตกต่างกันไป แต่ถ้าหากว่าเราทำความเข้าใจกับชีวิต และเลือกที่จะคิดและมองโลกในแง่ดีแล้ว ก็ไม่ยากเย็นเลยที่เราจะกลายเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตได้...
by P'Hand Eduzones
การย่อความ การย่อความ คือ การเก็บใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ ให้ได้เนื้อความครบถ้วนโดยใช้ภาษาที่กระชับ การเขียนย่อความ มีหลัก ดังนี้ 1. อ่านเนื้อเรื่องทั้งหมด เเล้วทำความเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน...
by Advisor
โปรแกรมคำนวณ ดาวน์โหลด ได้ที่นี่ครับhttp://learners.in.th/file/montonnengineer/score.xlsคะแนนที (T score) คืออะไร?คำถามต่อไปนี้ มักจะได้ยินจากนักศึกษาที่เรียนฟิสิกส์เสมอเป็นประจำทุกเทอม“ ผมได้คะแนนสอบ ฟิสิกส์ 1...
by พี่ต้นรัก Eduzones
กลายเป็นกระแสคึกคักทีเดียวนะครับสำหรับการคัดเลือกทหารในปีนี้เพราะโดยปกติแล้วชายที่มีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ในปีใดจะต้องไปเกณฑ์ทหารทุกคนแต่กฎหมายก็ยังเปิดโอกาสให้สิทธิแก่บุคคลบางประเภทได้รับการยกเว้น...
by P'Hand Eduzones
รู้ไว้ใช่ว่า 10 รหัสโทรข้ามประเทศในกลุ่ม AEC เคยทราบรหัสการโทรข้ามประเทศไหมครับ? ในกรณีต้องการโทรข้ามประเทศจำเป็นต้องกดตัวเลข "พิเศษ" ถึงจะสามารถโทรข้ามประเทศได้ และaในโอกาสที่ประเทศเรากำลังจะร่วมการเป็นกลุ่มประเทศ AEC...
by P'Hand Eduzones
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 "การเรียนการสอนแบบเก่า คุณครูก็สอนและก็มุ่งที่จะให้ความรู้แก่เด็กเยอะๆ การเรียนการสอนแบบนี้ก็อาจจะเหมาะสำหรับ 100-200 ปีที่ผ่านมา ในศตวรรษนี้เป็นยุค IT...
by Emmy Nichanan ห้องเรียนแห่งอนาคต
บีไชน์ ขอแนะนำ Slinn (สลินน์) สำหรับผู้ที่ต้องการมีหุ่นสวยเพรียวกระชับ บริษัท บีไชน์ นูทริชั่น พลัส จำกัอ ขอแนะนำSlinn (สลินน์)ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีหุ่นสวยเพรียวกระชับ ประกอบด้วย...
by Eduzones Pr News
การเขียนบทความ การเขียนบทความ บทความ คือข้อเขียนซึ่งอาจจะเขียนเป็นรายงานหรือการแสดงความคิดเห็น มีลักษณะพิเศษต่างจากความเรียงความธรรมดา เป็น ความเรียงที่เขียนขึ้นจากพื้นฐานข้อเท็จจริง...
by mooBo
วิธีเขียนตัวอักษร 3 มิติ Credit : Most Amazing Videos...
by Eduzones TV
พันธะไอออนิก พันธะไอออนิกการเกิดพันธะไอออนิก เกิดระหว่างโลหะกับอโลหะ ยกเว้น Be กับ B โดยโลหะจ่ายอิเล็กตรอนออกไปกลายเป็นประจุบวก อโลหะรับอิเล็กตรอนเข้ามากลายเป็นประจุลบ ประจุบวกและประจุลบที่เกิดขึ้นจะส่งแรงดึงดูดกัน...
by kurachang
น้องๆหลายคนที่กำลังสงสัย ว่า ครุ-ธุรกิจ เรียนเกี่ยวกับอะไร จบมาแล้วทำงานอะไรได้บ้าง หาคำตอบได้ที่นี่ค่ะ ^^ หลักสูตรธุรกิจศึกษาเรียนกี่ปีค่ะ? แล้วสาขาธุรกิจ จุฬาฯ เปิดสอนมากี่ปีแล้วค่ะ? - 5 ปี ค่ะ เปิดการเรียนการสอน...
by [M]em[O]
เครื่องมือการเกษตรเป็นเครื่องมือของเกษตรกรในการเพาะหรือขยายพันธุ์ ซึ่งผู้ใช้ควรได้ศึกษาถึงวิธีการใช้ การดูแลรักษา เพื่อให้เครื่องมือมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและควรรู้จักการป้องกัน...
by Eduzones Pr News
มาฝึกหัดออกเสียงประโยคภาษาไทยที่ว่ายากกัน และมาดูว่าใครที่ลิ้นไม่พันกัน ซึ่งเป็นการนำเสนอประโยคที่เป็นเรื่องสนุกสนานนะครับ เน้นขำๆ เน้นฮ่าๆ มาเริ่มกันเลยกับประโยคภาษาไทยพูดยากเหล่านี้ 1.หมาหันมา หาหมู เห็นหูหมาหูหมาหนา...
by พี่ต้นรัก Eduzones
ความสำคัญของภาษาจีนในประเทศไทย จากข่าวล่าสุดที่กระทรวงศึกษาธิการทำแผนการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นวิชาเสริมเพิ่มเติม เริ่มตั้งแต่ ป.3 กำหนดนักเรียนห้องละไม่เกิน 20 คน ระดับมัธยมเน้นฟัง พูด ส่วน ม.ปลายต้องคล่องทั้งพูด อ่าน...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
เปิดเทอมมาได้ 2-3 สัปดาห์แล้ว คงจะเห็นตารางเรียนของตัวเองแล้วใช่มั๊ย อย่าเพิ่งปวดหัวนะ วันนี้มีตารางสอนสวย ๆ มาฝากกันค่ะ ลองเลือกไปใช้ดูนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากhttp://www.eqplusmag.com/topic_4008-2.html...
by นางสมฤทัย ม่านกลาง
สถานที่รับสมัครและเปิดสอนฝึกอบรม1. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)ตั้งอยู่ที่ ซอยประชาสงเคราะห์ 17 ถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กทม. โทร. 0 2246 15922. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)ตั้งอยู่ที่...
by P'Hand Eduzones
คนไทยไม่ชอบอ่านหนังสือเด็กไทยชอบเกมคอมพิวเตอร์มากกว่าหนังสือคนไทยไม่รักการอ่านนี่คือ ๒ ปัญหาสำคัญของประเทศไทยที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของเรามันเกิดจากอะไร...
by P'Hand Eduzones
ชื่ออาชีพ : นักธรณีวิทยาทั่วไป นิยามอาชีพ ศึกษาและสำรวจทางธรณีวิทยาทั่วไปในด้านโครงสร้างและประวัติของเปลือกโลก ทำการวิจัย การก่อรูปร่าง และการผุพังทำลายของหินชนิดต่างๆ วิเคราะห์วิจัยซากสัตว์และพืชดึกดำบรรพ์...
by P_nui_so_happy
are you high - คุณติดยาป่าวwhat's up - สวัสดีit's cool - ไม่เป็นไรyour fly is opened - ไม่ได้รูดซิบอ่ะchicken - ขี้ขลาดcrap - ไร้สาระ ปัญญาอ่อนgoofy - ปัญญาอ่อนhot - you are/I'm so hot - ดูดี สวยหล่อjerk - ไอโง่screw up...
by tatsukioujo
คำพ้องรูปและคำพ้องเสียง คำพ้อง คือ คำที่เขียนรูปหรือออกเสียงตรงกัน แต่ความหมายต่างกัน คำพ้อง แบ่งเป็น ๓ ชนิด ดังนี้ ๑. คำพ้องรูป คำพ้องรูป คือ คำที่เขียนเหมือนกัน แต่อ่านออกเสียงต่างกัน และมีความหมายต่างกัน...
by Advisor
ข้อสอบจริงเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคม เฉลย เฉลยวิชาคณิต ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เฉลยวิชาวิทยาศาสตร์ สังคม ที่มา http://forum.02dual.com ติดตามสาระดีๆ สาระเด็ดๆ...
by eduzones exam
ตัวอย่างการเรียงความแก้กระทู้ธรรมนักธรรมตรี นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี ณ บัดนี้จักได้มาอธิบายขยายเนื้อความแห่งกระทู้ธรรมสุภาษิตที่ได้ลิขิตไว้ ณ...
by chee seawang
การอดอาหารคือ การลดน้ำหนักแบบผิดๆ แต่มื้อเย็นเป็นมื้อที่สาวๆ กลัวอ้วนกันที่สุด แต่วันนี้เรามีเทคนิคการกินมื้อเย็นมาฝากกันค่ะ ไม่ อยากถ้าอยากทานน้ำหนัก แต่ต้องทำตามถูกต้อง ให้ถูกกฏด้วยค่ะ...
by tui sakrapee
Page 1 of 1641 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last