มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2560