เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • ประเภท : Blogger
  • จำนวนเรื่อง : 1 เรื่อง
  • ผู้ชม : 2,217 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 0 คน
  • ระดับ : ทองแดง

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนรับตรง สาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2556

ลบ แก้ไข

                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ภาคปกติ  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (ส.บ.)  หลักสูตร  4  ปี   ประจำปีการศึกษา  2556   โดยมีรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้
  1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร
                    เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  โดยต้องสำเร็จการศึกษา  ก่อนวันที่  10  มิถุนายน  2556

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัคร                             วันที่    1  พฤศจิกายน  2555 – 22  มกราคม  2556
ประกาศสถานที่สอบ      วันที่  23  มกราคม  2556
สอบข้อเขียน               วันที่  26  มกราคม  2556  เวลา  09.00 – 10.30 น.  วิชาภาษาอังกฤษ
                                                                        เวลา  10.45 – 12.15 น.  วิชาชีววิทยา
                                                                        เวลา  13.30 – 15.00 น.  วิชาเคมี
ประกาศผลสอบ           วันที่   1  กุมภาพันธ์  2556

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

-  ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
-  รูปถ่าย จำนวน  2  ใบ
-  ค่าสมัครสอบคัดเลือก  300  บาท  (กรณีสมัครด้วยตนเอง)  หรือหลักฐานการชำระเงิน
-  สำเนาหลักฐานการศึกษา  1  ชุด
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1  ชุด
 
 

การรับสมัคร    ***ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครทางใดทางหนึ่งเท่านั้น***

สมัครด้วยตนเอง
         ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครที่แนบหลักฐานครบถ้วนได้ในวันและเวลาราชการ  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  ณ  สาขาสาธารณสุขศาสตร์  อาคาร  9  ชั้น 7  ห้อง  972  พร้อมทั้งชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก  300  บาท
สมัครทางไปรษณีย์
          ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการสมัครที่ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมหลักฐานการชำระเงิน  ถึง            ผศ.ศศิธร  สกุลกิม  สาขาสาธารณสุขศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ          บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ถนนอิสรภาพ  เขตธนบุรี  กทม. 10600  ประทับตราจากไปรษณีย์ต้นทาง  ภายในวันที่  22  มกราคม  2556
สมัครทางE-mail
            ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการสมัครที่ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่  
     Email  :  bph.3151@gmail.com 
  •  สมัครทางหมายเลขโทรสาร
                   ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการสมัครที่ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่  โทรสารหมายเลข  02 -4737000  ต่อ  3151

วิธีการชำระเงินค่าสมัคร  (300  บาท)

1  เงินสด กรณีสมัครด้วยตนเอง
2  ผ่านธนาคาร  ฝากเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ชื่อบัญชีสาขาสาธารณสุขศาสตร์ มบส. เลขที่บัญชี  401-556180-9  ประเภทออมทรัพย์
3  ผ่านไปรษณีย์  โดยธนาณัติค่าสมัครสอบคัดเลือกจำนวน  300  บาท  สั่งจ่าย             ปณ. เคาเตอร์บริการบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รหัส 00064 ในนาม นางสาวศศิธร สกุลกิม  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ถนนอิสรภาพ  เขตธนบุรี กทม. 10600 
***ในการชำระผ่านธนาคารหรือชำระผ่านไปรษณีย์  กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาพร้อมกับใบสมัครด้วย  ดาวน์โหลดหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sci.bsru.ac.th/dept/bph***ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ใบสมัคร
 
 วันที่ 17 ม.ค. 56 17:34 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 904 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 904 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์