ม.เกษตรฯ สกลนคร รับตรงปี 55 หลายสาขาวิชาและมีทุน !

ลบ แก้ไข

UploadImage

มีข่าวดีมาฝากน้องๆ ที่กำลังรอสมัครสอบตรงค่ะ เพราะว่า มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่  31 กันยายน  2553 มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา สาขาละ 3 คนสาขาที่เปิดรับได้แก่
 

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
  1.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 130 คน
  2.  สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร จำนวน 130 คน
  3.  สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ จำนวน 60คน
  4. สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต จำนวน 60คน
 
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นนักเรียนปัจจุบันที่ศึกษาอยู่ชั้นม.6 มีผลการเรียนสี่ภาคการศึกษาไม่ต่ำว่า 2.50
แต่หากเกรดไม่ถึง
-ต้องมีหนังสือรับรองความสามารถการเป็นตัวแทนนักกีฬาจากสถานศึกษา
-ต้องมีหนังสือรับรองความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมจากสถานศึกษา
-มีหนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือ อบต. รับรองผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม
-หรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
 
กำหนดการรับสมัคร 1 มิถุนายน -15 กันยายน 2554
 
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่เอกสารหมายเลข 1ด้านล่างค่ะ
 


คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  1.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 140 คน
  2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต จำนวน 140 คน
  3.  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จำนวน 140 คน
   4. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จำนวน 140 คน
   5. สาขาวิชาเคมีประยุกต์ จำนวน 140 คน
   6.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 140 คน
   7.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 140 คน
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นนักเรียนปัจจุบันที่ศึกษาอยู่ชั้นม.6 หรือปวช. มีผลการเรียนสี่ภาคการศึกษาไม่ต่ำว่า 2.50
และผลการศึกษาในระดับม.ปลายหรือปวช. ไม่ต่ำกว่า 2.50
แต่หากเกรดไม่ถึง ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
-ต้องมีหนังสือรับรองความสามารถการเป็นตัวแทนนักกีฬาจากสถานศึกษา
-ต้องมีหนังสือรับรองความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมจากสถานศึกษา
-ต้องมีหนังสือรับรองความสามารถทางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์จากสถานศึกษา
-มีหนังสือรับรองการผ่านการเค้าร่วมเยาวชนเอเอฟเอส
-มีหนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายก อบต.
-หรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
 
กำหนดการรับสมัคร 1 มิถุนายน -15 กันยายน 2554
 
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่เอกสารหมายเลข 2 ด้านล่างค่ะ
 


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
   1. สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 140 คน
   2. สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 140 คน
   3. สาขาวิชาการตลาด จำนวน 120 คน
   4. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว จำนวน 140 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นนักเรียนปัจจุบันที่ศึกษาอยู่ชั้นม.6 หรือปวช. มีผลการเรียนสี่ภาคการศึกษาไม่ต่ำว่า 2.50
และผลการศึกษาในระดับม.ปลายหรือปวช. ไม่ต่ำกว่า 2.50
แต่หากเกรดไม่ถึง ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
-ต้องมีหนังสือรับรองความสามารถการเป็นตัวแทนนักกีฬาจากสถานศึกษา
-ต้องมีหนังสือรับรองความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมจากสถานศึกษา
-สำหรับผู้สมัครที่ผู้ปกครองประกอบธุรกิจให้ส่งหลักฐานระบุประเภทธุรกิจและธุรกิจที่ผู้ปกครองประกอบการอยู่
-มีหนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายก อบต.
-หรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
 
กำหนดการรับสมัคร 1 มิถุนายน -15 กันยายน 2554 
 
เว็บไซต์การรับสมัคร http://158.108.110.6/Admission-55/index.jsp
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
59 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000 โทรศัพท์ : 0-4272-5000
โทรสาร : 0-4272-5013

ดูรายละเอียด คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

  
 ดูรายละเอียด คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

ดูรายละเอียดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 


credit>>>enn
 โดย P'Creative ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 29 มิ.ย. 54 14:58 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 11,726 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 11,726 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย พนัดดา คำทะเนตร
IP : 180.183.71.***
อยาก เียน แต่ เล่น กีฬา ไม่ เก่ง เลย ครับ

อยาก เรียน วศ.บ โยธา
ลบ แจ้งลบ
โดย พนัดดา คำทะเนตร
IP : 180.183.71.***
เกรียติบัตรผม ก็ ไม่ มี ครับ ทำยังไงดี

อยากเรียน วศ.บโยธา ครับ T.T

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์