โครงการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อการศึกษา

ลบ แก้ไข
โครงการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อการศึกษา
“Math For Fun @Sakdibhornssup Academy”
โดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


โครงการประกวดคลิปวีดีโอเ

 
              มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถใน การสอนในรายวิชาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาเทคนิคการสอน และการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ที่ทันยุคทันสมัย

               ในการนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูผู้ สอนและบุคคลทั่วไปที่สนใจนำสื่อ เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ประกอบการสอนเด็กนักเรียน มูลนิธิศักดิ์พร ทรัพย์จึงได้จัดโครงการการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อการศึกษา “Math For Fun @Sakdibhornssup Academy” ในหัวข้อเรื่อง “สมการสุด LOVE” สำหรับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา


 
โครงการประกวดคลิปวีดีโอเ


               โดยคลิปวีดีโอจะต้องมีความยาวไม่เกิน 10 นาที ไม่จำกัดไอเดีย และรูปแบบการนำ เสนอผลงาน ทั้งนี้มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์จะขอความกรุณาท่านให้ช่วยประชาสัมพันธ์ โครงการดังกล่าวให้กับครูผู้สอน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

โดยสามารถส่งใบสมัครและคลิปผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560
ทางอีเมล์ aungtinee@sakdibhornssup.org
หรือนำส่งด้วยตนเองที่ คุณอังทินี กิตติรวีโชติ ที่อยู่ อาคาร ว.วิโรจน์ 89/1 ซ.รัชฏภัณฑ์ (ซอยหมอเหล็ง) ถ.ราชปรารภ แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์ติดต่อ 02-642-6060 ต่อ 2017 หรือ 081-875-5597
ประกาศผลการตัดสินวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2560
ทางเว็บไซต์การประกวด www.kusol.org/math-for-fun/


 
--------------------------------------------
 loading...


โดย Eduzones Camping ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 ก.พ. 60 14:51 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,297 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,297 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement