The 8th University Scholars Leadership Symposium at UN Bangkok 2017

ลบ แก้ไข
The 8th University Schol

The 8th University Scholars Leadership Symposium at UN Bangkok 2017

องค์กร Humanitarian Affairs UK ได้รับเกียรติจาก องค์กรสหประชาชาติ เพื่อจัด The 8th University Scholars Leadership Symposium ณ สำนักงานผู้ประสานงานองค์กรสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย

เป้าหมายหลักของกิจกรรมระดับนานาชาตินี้ จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนเยาวชนประเทศไทยและทั่วโลกที่มีความสนใจในการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้เยาวชนรับรู้ถึงปัญหาในสังคมปัจจุบันและช่วยกันคิดและแก้ไขเพื่ออนาคตของพวกเรา

เยาวชนในยุคศตวรรษที่ 21 ถือเป็นกลุ่มที่ได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด ดังนั้น USLS จึงถูกออกแบบมาเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ให้ผู้นำรุ่นใหม่ในเรื่องการสร้างความโดดเด่นเพื่อเป็นผู้นำแห่งอนาคตในยุคศตวรรษที่ 21


Workshop มีทั้งหมด 5 ด้านได้แก่:

1.สภาวะความยากจน
2.ความเท่าเทียมด้านการศึกษา
3.ความเท่าเทียมทางเพศ
4.น้ำสะอาดและสุขอนามัย
5.สภาวะโลกร้อน


เปิดรับสมัคร:
ช่วงแรก: วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2560
ช่วงปกติ: 1 เมษายน ถึง 22 กรกฎาคม 2560


กิจกรรมเริ่มและสถานที่:
1 – 7 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานผู้ประสานงานองค์กรสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (แต่ละปีจัดที่ประเทศไม่หมือนกัน)

ผู้เข้าร่วมสมัคร:
ทุกคณะระหว่าง ปริญญาตรี – ปริญญาโท หรือ เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18-30 ที่มีใจรักในการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและสังคม

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร:
ผู้สมัครเดี่ยว ที่จะหาที่พักด้วยตัวเอง: 22000 บาทถ้วน/คน
ผู้สมัครเดี่ยว รวมที่พักในโรงแรม: 32000 บาทถ้วน/คน


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สุพจน์ (ผู้ประสานงานประจำประเทศไทย)
0973-233-688 (วันจันทร์ – วันศุกร์ 09:00 – 17:00)

supot.saeper@humanitarianaffairs.org

ข้อมูลเพิ่มเติม:
The 8th E-brochure: https://issuu.com/humanitarianaffairs/docs/8th_usls_brochure_2017
Website ของกิจกรรม: http://www.universityscholars.org.uk/th/home
ตารางกิจกรรม: http://www.universityscholars.org.uk/th/schedule
ตัวแทนผู้เข้าร่วมที่ผ่านมา: http://www.universityscholars.org.uk/th/delegates
วิทยากรปีนี้: http://www.universityscholars.org.uk/th/speaker


วันที่จัดค่าย
1-7 สิงหาคม 2560 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร
22 กรกฎาคม 2560

จำนวนที่รับ
300 คน (ถ้าหากเต็มจะปิดรับสมัครทันที)

ระดับอายุ
เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี ที่มีความมุมานะเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของตัวเองและสังคม

ค่าใช้จ่าย
22,000 บาท (หาที่พักเอง) / 32,000 บาท (มีที่พักให้)
(จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก)

สถานที่จัดค่าย
สำนักงานผู้ประสานงานองค์กรสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย

จัดโดย
องค์กรกิจการมนุษยธรรมแห่งสหราชอาณาจักร (Humanitarian Affairs UK) ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme)

The 8th University Schol
 
 loading...


โดย Eduzones Camping ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 9 มิ.ย. 60 14:42 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 834 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 834 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง