ค่ายวิศวกรรมเคมีรุ่นเยาว์ ม.บูรพา ปีที่ 6

ลบ แก้ไข
ค่ายวิศวกรรมเคมีรุ่นเยาว
ค่ายวิศวกรรมเคมีรุ่นเยาว์ ม.บูรพา ปีที่ 6
ค่ายวิศวกรรมเคมีรุ่นเยาว์ ม.บูรพา ปีที่ 6 เปิดโอกาสให้น้องๆ ม.ปลายที่สนใจทางด้านวิศวกรรมเคมีได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่นอกเหนือจากห้องเรียน พบปะเพื่อนๆ พี่ๆ และแนะแนวทางศึกษาต่อ

วิศวกร เป็นวิชาชีพที่ต้องมีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญจากประสบการณ์ในการทำงานอย่างเชี่ยวชาญ ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ลึกลงไป วิศวกรยังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ โดยอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการประกอบวิชาชีพอีกด้วย ปัจจุบัน ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีหลากหลาย เช่น การเป็นที่รู้จักและยอมรับของมหาวิทยาลัย ความชอบและความถนัดของผู้เลือก สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ค่านิยมลอกเลียนแบบ การตัดสินใจของผู้ปกครอง เป็นต้น นักเรียนเหล่านี้อาจจะมองข้ามความสำคัญของการประกอบวิชาชีพวิศวกรหลังจากการสำเร็จการศึกษาฯ และยังขาดความความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการเปิดสอนด้านวิศวกรรมอยู่หลายสาขาด้วยกัน และวิศวกรรมเคมีเป็นสาขาหนึ่งที่ได้เปิดสอนมานานกว่า 20 ปี วิศวกรรมเคมีเป็นแขนงหนึ่งของศาสตร์ทางวิศวกรรมที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงและมีการออกใบประกอบวิชาชีพวิศวกรเคมีโดยสภาวิศวกรแห่งประเทศไทย มีแหล่งงานรองรับจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ปัจจุบัน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนมากยังไม่ทราบหรือไม่เข้าใจว่าการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมเคมี รวมถึงการประกอบอาชีพของวิศวกรเคมีเป็นอย่างไร มีความแตกต่างจากวิทยาศาสตร์เคมีหรือไม่ และมีความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองศาสตร์อย่างไร เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วสามารถประกอบวิชาชีพลักษณะใดได้บ้างและได้กว้างขวางเพียงใด มีแนวโน้มหรือทิศทางในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกสาขาอะไรได้บ้าง และมีงานวิจัยและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับสาขานี้ สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนควรรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นประกอบกับระเบียบการคัดเลือกสาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่กำหนดให้นักเรียนต้องเลือกสาขาวิชาตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน รวมทั้งการจัดโครงการนี้ใน 5 ครั้งที่ผ่านก็ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ดังนั้น ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่สมควรจะได้รับความรู้ความเข้าใจในสาขาวิศวกรรมเคมีอย่างถ่องแท้ และได้ฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเคมี จึงได้จัดโครงการค่ายวิศวกรเคมีรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6 (BUU Chem E. Camp 6th) ครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพและสายงานวิศวกรรมเคมี เกิดการเรียนรู้และทักษะทางกระบวนการวิทยาศาสตร์เคมีและวิศวกรรมเคมี การได้เห็นและรับประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีจากการได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้และความเข้าใจในการทำงานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันของสังคมนักเรียนที่มาจากโรงเรียนต่างๆ การแนะนำเกี่ยวกับการเลือกสาขาเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และการถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

เอกสารที่ต้องเตรียม

  1. 1. ไฟล์รูปภาพหน้าชัดของตัวเอง 1 ภาพ อาจใช้รูปจาก FB Profile (ไฟล์ JPG ขนาดไม่เกิน 1 MB)
    2. หนังสือขออนุญาตจากผู้ปกครอง (เซ็นแล้วสแกนเป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 1 MB)
    3. หนังสือขออนุญาตจากโรงเรียน (เซ็นแล้วสแกนเป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 1 MB)

ค่ายวิศวกรรมเคมีรุ่นเยาว
 
วันที่จัดค่าย
19 – 21 สิงหาคม 2560 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร
21 กรกฎาคม 2560

จำนวนที่รับ
50 คน

ระดับการศึกษา
ม.ปลาย (สายวิทย์ – คณิต)

ค่าใช้จ่าย
350 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก (รอประกาศรายชื่อก่อน))

สถานที่จัดค่าย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา

จัดโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา

ค่ายวิศวกรรมเคมีรุ่นเยาว
 loading...


โดย Eduzones Camping ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 มิ.ย. 60 10:45 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,331 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,331 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง