ค่ายเม็ดทราย (MED-Sci Camp) 60

ลบ แก้ไข
ค่ายเม็ดทราย (MED-Sci Ca

ค่ายเม็ดทราย (MED-Sci Camp) 60

เปิดรับสมัครน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาพบกันในค่ายเม็ดทราย (MED-Sci Camp) 60 งานนี้น้อง ๆ จะพบกับกิจกรรมต่างๆที่ทั้งได้ความรู้ และสนุกสนานจากพี่ ๆ #เด็กวิทย์แพทย์ เช่น
- มหัศจรรย์ร่างกายมนุษย์ [เรียนรู้จากร่างอาจารย์ใหญ่]
- นิติวิทย์รุ่นเยาว์ 
- โลกจุลินทรีย์
- Beauty Kids [นักวิทยาศาสตร์ความงามรุ่นเยาว์]

วันจัดกิจกรรม
• 11 - 12 พ.ย. 2560
• ค้างคืน
จำนวนรับ
50 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
500 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม
 
22 ก.ย. 60 - 27 ต.ค. 60
11 - 12 พ.ย. 60
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารวิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยนครราชสีมา
จัดโดย
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา
 
ค่ายเม็ดทราย (MED-Sci Ca


 
 loading...