ZIGMA CAMP CHAPTER 2

ลบ แก้ไข
ZIGMA CAMP CHAPTER 2

ZIGMA CAMP CHAPTER 2

ค่ายแนะแนวจากภาควิชาสถิติ คณะบัญชี จุฬาฯ ZIGMA CAMP CHAPTER 2 จัดขึ้นเพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนที่เข้าร่วมทุกคนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาเรียน และบรรยากาศในการเรียนในภาควิชาสถิติ รวมไปถึงสายงานในอนาคตภายหลังจากเรียนจบจากภาควิชาสถิติไป นอกจากนี้ค่ายนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดในด้านการเรียน การเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อกับเพื่อน ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน และกับพี่ ๆ ที่มีประสบการณ์และสามารถให้คําปรึกษาได้

วันจัดกิจกรรม
• 10 - 11 ก.พ. 2561
• ค้างคืน
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
300 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม
 
25 พ.ย. 60 - 06 ม.ค. 61
15 ม.ค. 61
10 - 11 ก.พ. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดย
ภาควิชาสถิติคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ZIGMA CAMP CHAPTER 2


 
 loading...


โดย Eduzones Camping ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 พ.ย. 60 19:33 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,668 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,668 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง