ค่ายอยากเป็นหมอสัตว์ ครั้งที่ 14 (Vet Camp #14 CMU)

ลบ แก้ไข
ค่ายอยากเป็นหมอสัตว์ ครั

ค่ายอยากเป็นหมอสัตว์ ครั้งที่ 14 (Vet Camp #14 CMU)

ค่ายอยากเป็นหมอสัตว์ ครั้งที่ 14  เปิดรับสมัครน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์
เข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมดี ๆ ที่พี่ ๆ สโมรสรคณะสัตวแพทย์จัดขึ้น ในค่ายน้อง ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตวแพทย์มากยิ่งขึ้น 

วันจัดกิจกรรม
• 16 - 18 มี.ค. 2561
• ค้างคืน
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
700 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม
 
02 - 16 ม.ค. 61
01 ก.พ. 61
16 - 18 มี.ค. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ค่ายอยากเป็นหมอสัตว์ ครั


cr.www.trueplookpanya.com/admissions/campnews/detail/478
 loading...