ค่ายจิตเจ้า ครั้งที่ 3

ลบ แก้ไข
ค่ายจิตเจ้า ครั้งที่ 3

ค่ายจิตเจ้า ครั้งที่ 3

ค่ายที่จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยทางจิตวิทยาในการดำเนินชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับตนเองและผู้อื่น และสามารถ
นำความรู้ที่ได้รับจากค่ายไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน

วันจัดกิจกรรม
• 13 - 15 ต.ค. 2561
• ค้างคืน
จำนวนรับ
50 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
650 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม
 
03 - 24 ส.ค. 61
03 ก.ย. 61
13 - 15 ต.ค. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อำเภอเมืองชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดย
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 loading...


โดย Eduzones Camping ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 9 ส.ค. 61 22:38 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 904 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 904 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง