Polymer Technology Summer Camp (PSC 17) สำหรับนักศึกษาปี 3-4

ลบ แก้ไข
Polymer Technology Summer Camp (PSC 17)
สำหรับนักศึกษาปี 3-4  
Polymer Technology Summer Camp เป็นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มุ่งเน้นในการค้นคว้าทดลองเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ตลอดจนการศึกษาดูงานกระบวนการผลิต

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้ 

 วันที่จัดค่าย 3 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2562 (ไม่ค้างคืน)
✿ ปิดรับสมัคร 31 มกราคม 2562
 จำนวนที่รับ 15 คน
✿ ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาทางด้านเคมี, เคมีอุตสาหกรรม, เคมีประยุกต์, วัสดุศาสตร์, วัสดุพอลิเมอร์, เทคโนโลยียาง, เทคโนโลยีวัสดุ และสาขาที่เกี่ยวข้อง  
✿ ค่าใช้จ่าย ฟรี
✿ สถานที่จัดค่าย  Research and Development Center 
✿ จัดโดย บจ. อินโนเวชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย)
 มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่? มี

📍นักศึกษาในโครงการจะได้เรียนรู้และรฝึกประสบการณ์จากการทำงานจริง โดยเน้นในการค้นคว้าทดลองเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก การวิเคราะห์และทดสอบสมบัติของวัสดุด้วยเทคนิคและเครื่องมือที่ทันสมัย ซึ่งจะได้รับการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมี ยาง และพอลิเมอร์ ตลอดจนการศึกษาดูงานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น รวมทั้งร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

เว็บไซต์ค่าย  >> คลิก
 
📌 สำหรับน้องๆที่สนใจสามารถโหลดใบสมัครตรงนี้เลย >> คลิก
 
 loading...


โดย Eduzones Camping ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 29 พ.ย. 61 15:13 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 748 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 748 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement