ค่าย Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 8 ม.เกษตรศาสตร์
ค่าย Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 8 ม.เกษตรศาสตร์
 
ค่าย Agri Bio-Science Ca

       กลับมาพบกันอีกครั้งกับ "ค่าย Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 8" เปิดรับสมัครน้องๆชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.4 , ม.5 และ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "Agri Bio-Science Camp" ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2560 ณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


  กำหนดการรับสมัคร

- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2560
- ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 24 มีนาคม 2560 ผ่าน 

 

สามารถสอบถามรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

http://www.agr.ku.ac.th/newweb/index.php/th/generalnewsmenu/698-agribiosc60-2

 

หรือที่แฟนเพจค่าย https://www.facebook.com/AgriBioSciCamp/ 

โดย Eduzones Camping
วันที่ 3 มีนาคม 2560
พิมพ์หน้านี้