ค่ายเติมฝันเมล็ดพันธ์ุใหม่ ครั้งที่ 21 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ค่ายเติมฝันเมล็ดพันธ์ุใหม่ ครั้งที่ 21
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ายเติมฝันเมล็ดพันธ์ุให
 

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5 ภายในภาคอีสาน
กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 – วันที่ 21 เมษายน 2560
ค่าสมัคร : 200 บาท (ชำระหลังประกาศผลการคัดเลือก)

วันจัดค่าย : วันที่ 4 มิถุนายน 2560 – วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เป็นค่ายค้างคืน ณ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ อ.คำกล้า จ.สกลนคร
            - ดาวน์โหลด : https://goo.gl/cezDJH
            - รายละเอียดค่าย : https://goo.gl/cezDJH
           -  Facebook : https://www.facebook.com/termfuncamp21/


 
ค่ายเติมฝันเมล็ดพันธ์ุให_________________________________________________
 
โดย Eduzones Camping
วันที่ 13 มีนาคม 2560
พิมพ์หน้านี้