ค่าย Multicamp ครั้งที่ 17 ตอน Let's get chips
ค่าย Multicamp ครั้งที่ 17 ตอน Let's get chips 

ค่าย Multicamp ครั้งที่


 

     ขอเชิญน้องๆ ชั้น ม.4-6 มา "ค่าย Multicamp ครั้งที่ 17 ตอน Let's get chips" ได้เปิดรับสมัครน้องๆที่สนใจในด้านมัลติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น

• DESIGN 
• PHOTO
• DRAWING
• PROGRAMMING
• PRODUCTION


หรือน้องๆที่อยากรู้ว่าหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดียเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง ? โดยจะจัดขึ้นในวันที่ วันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 เมษายน 2560


ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
 https://drive.google.com/drive/folders/0B0Of_zH3Nh4qdEhLWFdSTjE5VUE

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่แฟนเพจ
https://www.facebook.com/multicampkmutt/
 

ค่าย Multicamp ครั้งที่


 

โดย Eduzones Camping
วันที่ 4 เมษายน 2560
พิมพ์หน้านี้